eby

Eesti Biokütuste koduleht

Energiamajanduse arengukava aastani 2035 (ENMAK 2035)

Hea meel on teatada, et saame agaralt algust teha energiamajanduse arengukava aastani 2035 (ENMAK 2035) koostamisega – arengukava koostamise kiitis Vabariigi Valitsus heaks 18.11.2021  https://dhs.riigikantselei.ee/avalikteave.nsf/documents/NT0038E0C6?open Arengukava algatamisega seotud põhidokumendid on leitavad   https://energiatalgud.ee/node/8911?category=1697 Samas on leitavad kliimaneutraalse elektritootmise stsenaariumide modelleerimise esialgsete tulemuste aruanne ja kokkuvõte….

TAASTUVATE ENERGIAALLIKATE UURIMINE JA KASUTAMINE XXIII (TEUK-XXIII

TAASTUVATE ENERGIAALLIKATE UURIMINE JA KASUTAMINE XXIII (TEUK-XXIII) Eesti maaülikool koostöös Eesti teadusagentuuri ja Eesti Taastuvenergia Kojaga korraldab iga-aastast taastuvenergia konverentsi Taastuvate energiaallikate uurimine ja kasutamine (TEUK). Sel aastal toimub TEUK juba kahekümne kolmandat korda järjest, olles üks vähestest nii pika järjepidevusega Eesti konverentsidest ja ainus…

Meeldetuletus! (möödas)

Head koostööpartnerid! Siinsega tuletame meelde, et ootame teie mõtteid ja tähelepanekuid seoses Euroopa uue kliimapaketiga „Eesmärk 55″ hiljemalt 10. septembriks aadressile kliimapakett@list.envir.ee Oma sisendi esitamisel palume kasutada manusest leitavat sisendivormi. Tähelepanelikumad märkasid ka, et juuli lõpus saadetud meilist oli puudu üks faktileht, nimelt seoses algatusega, millega seatakse…

Euroopa Komisjon avaldas 14. juulil uue EL kliima- ja energiaalase seadusandluse paketi

Euroopa Komisjon avaldas 14. juulil uue EL kliima- ja energiaalase seadusandluse paketi koondnimetajaga „Eesmärk 55″ (ehk „Fit For 55″): ELi 2030. aasta kliimaeesmärgi saavutamine teel kliimaneutraalsuseni. Paketi üldeesmärk on sisustada EL tasandil möödunud aastal kokku lepitud eesmärki saavutada EL üleselt 2030. aastaks vähemalt 55% kasvuhoonegaaside heitkoguste…

Hea LIFE programmi huviline!

Hea LIFE programmi huviline! Olete oodatud osalema veebipõhisel LIFE programmi infopäeval teisipäeval, 7. septembril kell 10.00-13.00, kus antakse ülevaade LIFE uue programmperioodi tingimustest ja võimalustest. Infopäev toimub koostöös Miltton Events OÜga Worksup keskkonnas, mis töötab nii telefonis, arvutis kui tahvlis. Täpsemad juhised liitumiseks saadame kõikidele registreerunutele enne infopäeva toimumist e-kirjaga….

TAASTUVATE ENERGIAALLIKATE UURIMINE JA KASUTAMINE XXII (TEUK–XXII)

TAASTUVATE ENERGIAALLIKATE UURIMINE JA KASUTAMINE XXII (TEUK–XXII)  Eesti maaülikool koostöös Eesti teadusagentuuri ja Eesti Taastuvenergia Kojaga korraldab iga-aastast taastuvenergia konverentsi Taastuvate energiaallikate uurimine ja kasutamine (TEUK). Tänavu toimub TEUK koos Tartu Regiooni Energiaagentuuri 10. juubeli tähistamisega.  Sel aastal keskendume taastuvenergia arendamisele kohalikul ja kogukonna tasandil ning seostele…

EBÜ liitus Eesti Elektritööstuse Liiduga

Eesti Biokütuste Ühing liitus Eesti Elektritööstuse Liiduga (http://www.elektriliit.ee) Eesti Biokütuste Ühing võeti 24.04.2020. vastu Eesti Elektritööstuse Liidu (ETL) liikmeks. Selle suure ja valitsuse juures kuulda võetava MTÜ liikmeks olek loodetavasti võimaldab ka EBÜ häält ja tema liikmete huvisid rohkem arvestada. ETL plaanides on tegelda kogu…

Ilmus uus ajakiri 2019/2020

lmus järjekordne EBÜ poolt välja antav ajakiri „Põlevad ja Mittepõlevad Energiaallikad“ 2019/2020. Seekord käsitletakse järgmisi mahukamaid teemasid; Inimkond enda sepitsetud kliima tõmbetuules: kas sellist Maad me tahame? (Rein Veski), Kliimaneutraalne Eesti – millal ja kuidas? (Madis Org), Energiahüppega kliimaneutraalsuseni – Eesti võimalused eesootaval kümnendil (Mihkel…

Tagasi pealehele

Kalender

Copyright © 2024 eby