eby

Eesti Biokütuste koduleht

Pilliroo varumine

Pilliroo varumiseks on mitmeid erinevaid võimalusi, nende hulgast võib valida sobivaima, vastavalt eesmärgile, ajale ja eelarvele. Mõnel pool varutakse roogu selleks, et saada katusematerjali, teisal jällegi niidetakse, et roostikust lahti saada.
Suurtes merelahtedes võib niita mitmeid kümneid, isegi sadu hektareid, samas kui suvila rannas võib olla küsimuseks vaid mõne aari niitmine. Siinkohal tutvustatakse erinevaid valikuid ja võimalusi roo koristamiseks ja varutud roo käitlemiseks.

Tagasi pealehele

Kalender

Copyright © 2024 eby