eby

Eesti Biokütuste koduleht

Seminarid, ettekanded

EProjekt SmaRTGas Baltic

Projekti SmaRTGas Baltic seminar toimus Malmös, Rootsis, 30.10.2015. Seminari korraldas Rootsi firma Renewtec AB Rootsi Instituudi rahalisel toetusel ja tihedas koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga, Leedu Energeetika Instituudiga ja Poola Elektroenergeetika Instituudiga.

Akronüüm SmaRTGas on koostatud inglise keelsetest sõnade algustest Small Scale Renewable Methane Technologies Based on Gasification – mis eesti keeles vabalt tõlgituna võiks olla – Gaasistamisel põhinevad väikesemastaabilised taastuvtoormest metaani tootmise tehnoloogiad. Projektis on peatähelepanu pööratud biomassi ja (bio)jäätmete termokeemilise teel metaaniks muundamisele kuni 10 MW seadmetega. Rahvusvahelised eksperdid ja tehnoloogia pakkujad rõhutasid seminaril eriti valdkonnas toimuvat tehnoloogia arengut, samas Eesti, Leedu ja Poola esindajad ning Euroopa Biogaasi Ühing tutvustasid biogaasi turu olukorda Baltikumis ja Euroopas.

Termokeemilisel muundamisel puitbiomassist ja jäätmetest saadav metaan pakub palju võimalusi, mis on olulised Balti mere piirkonnas, kuna sellega vääristatakse kohalikke madalakvaliteedilisi ressursse, s.h jäätmeid, kõrge kvaliteedilisteks taastuvateks, väheste heitmetega transpordikütusteks. Biometaanist saab toota kõrgeima kasuteguriga kõiki teise põlvkonna gaasilisi biokütuseid ja neid nt maagaasi võrgu kaudu keskkonnasõbralikult tarbijateni edastada. Diislikütuse ja bensiini biometaaniga asendamisel on mitmeid eeliseid, nagu näiteks positiivne mõju õhu kvaliteedile, kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemine, varustuskindluse paranemine, regionaalse arengu kiirenemine ja uute töökohtade loomine.

Foto koosolekuruumist hotellis Scandic Triangeln, Malmö Fotol on koosolekuruum hotellis Scandic Triangeln, Malmö

Baltikumi esindajad ühisel arutelul enne seminari algust, ees paremal peakorraldaja, projekti koordinaator Jörgen Held (Renwetech AB). Kellaosuti liikumise suunas: kaks Poola esindajat – Tomasz Golec ja Janina Ilmurzynska Poola Elektroenergeetika Instituudist, kaks Eesti esindajat – Ülo Kask EBÜst ja Siim Link TTÜst ja kaks Leedu esindajat – Andrius Tamošiūnas ja Nerijus Striūgas Leedu Energeetika Instituudist.

SmaRTGas Baltic projekt on osa SmaRTGas initsiatiivist, mille ambitsiooniks on luua ja tööle rakendada maailma suurim väikesemahuliste gaasistamise ja metaanistamise innovatsiooni klaster.

Ülo Kask 30.10.2015

Tagasi pealehele

Tagasi pealehele

Kalender

Copyright © 2024 eby