eby

Eesti Biokütuste koduleht

Pilliroog

[metaslider id=661]

PILLIROOG – ENERGIATAIM

Meie järved ja merelahed on viimastel  aastatel muutunud toitaineterikkamateks ja roostike kasv on kiire. Soomes on seda näha Ahvenamaalt kuni Lapimaani välja. Vanad roostikud laienevad keskmiselt üks meeter aastas. Nende biomassi kasutamine oleks kasuks kõigile. Pilliroo kasutamine energia tootmiseks on otstarbekas võimalus kasutada suuri roovälju ja seetõttu seda valdkonda agaralt uuritaksegi. Üks roostikustrateegia osa on välja selgitada, kas pilliroog sobib bioenergia tootmiseks. Täpsustamist vajavad koristuse ja transpordi ahelate korraldmine, koospõletusmaterjalide ja põletuskatsete läbiviimine.
Niitmiskatsetes uuritakse erinevate masinate sobivust talvistes ja suvistes oludes. Koristamisel uuritakse kasutatava tehnika sobivust ja transportimisel efektiivse pressimise võimalusi, samuti nende majanduslikku tasuvust. Talvise lõikuse õnnestumine sõltub talve lumisusest ja jää paksusest (kandvusest). Suvise lõikuse õnnestumine sõltub niidetava ala põhja tugevusest (kandvusest).

Pilliroo koristamine bioenergia saamiseks

Suurimaks kuluartikliks pilliroo kasulikul kasutamisel on selle koristamine. Olemasolevad masinad on mõeldud peamiselt kas vee pealt roo lõikamiseks või jää pealt ehitusmaterjaliks sobiva pilliroo varumiseks. Ideaaljuhul saaks roogu lõigata jää pealt ja selle samas kohe ka pressida. Projekti käigus on plaanis teha lõikuskatseid olemasolevate masinatega.

Pilliroo põlemisomadused

Pilliroo tuhasisaldus on 4-6 % ja selle sulamistemperatuur on suhteliselt kõrge, peaaegu 1400 Co, samas kui näiteks õlgedel jääb see alla 1000 Co. Niiskusesisaldus varieerub suvise 60 % ja südatalvise 14 % vahel. Pilliroo (niiskusesisaldus 14 %) ja hakkpuidu (niiskusesisaldus 25 %) kütteväärtus on sarnane – 13-15 MJ/kg. Roo põletamist väikekateldes uuritakse, just tuha määr ja selle struktuur võivad osutuda väiketootmises suurimaks takistuseks.

Pilliroo põletamine seguna

Pilliroog sobib põletamiseks kõige paremini just seguna, kus teda lisatakse viie kuni kümne protsendi ulatuses näiteks hakkpuidule või turbale. Segamine leiab aset küttematerjali laos või -väljakul, seda tehakse suurte masinatega. Seejärel ulatatakse valmis küttesegu katlamaja transportööridele.

 

 

 

Pilliroopelletid

Roobiomassist võib seda jahvatades ja kokku pressides valmistada ühtlaste omadustega brikette või pelleteid. Sel moel väärindatud biomassi on palju lihtsam ja ökonoomsem käsitseda. Suure roopalli tihedus on 140-170 kg/m3, kuid pelletite tihedus on 500-700 kg/m3.

 

 

Pilliroo analüüsid. loe siit edasi:  Pilliroo_analüüsid

Tagasi pealehele

Kalender

Copyright © 2024 eby