eby

Eesti Biokütuste koduleht

Üritused

EBÜ tegevused.

Kuupäev Koht, üritus Teema

Tagasi pealehele

Juuni 2019 EBÜ õppepäev Viljandimaal 5.juunil 2019.a

2019. aasta mais (05.06.2019) toimus ühingu liikmetele (17 inimest) külaskäik EBÜ liikme  Balti Biometaan OÜ külastus. Tutvusime Biogaasi tootmisega ja kasutamisega. Seejärel külatasime Esro katlamaju Jämejalas ja ka Männimäel. ESRO ruumides oli meil ka siis koolitus ja majandusaasta kokkuvõtete tegemine.

Vaata fotosid siit: Balti Biometaan OÜ / ESRO

 

Mai 2018 EBÜ õppepäev Pärnumaal 4.mai 2018.a

2018. aasta mais (04.05.2018) sai EBÜ 20 aastaseks. Sel puhul toimus ühingu liikmete (17 inimest) külaskäik EBÜ liikme ASi Tootsi Turvas turbarabadesse. meile tutvustati turbaväljade ettevalmistamist, tükkturba tootmist ja vanade turbaväljade loodushoidlikku taastamist Lavassaares. Vaatasime ka Lavassaare uuendatud turbakatelde tööd ja kuulsime ettevõtte käekäigust ettekannet

Vaata fotosid siit:

November 2017

Kohtla-Järve Põlevkivi kompetentsikeskuses 24.november 2017.a.

EBÜ liikmete külastus Kohtle-Järve Põlevkivi kompetentsikeskusesse.

Pürolüüsikatsed Kohtla-Järve Põlevkivi kompetentsikeskuses 24.november 2017.a.

Vaata fotosid siit

November 2017

Sillamäe Soojuselektrijaama 24.11.2017

EBÜ liikmete külaskäigust Sillamäe Soojuselektrijaama 24.11.2017

Vaata fotosid siit

Detsember 2016

Ardu katlamaja. 9. detsember 2016.a.

Ardu katlamaja külastus toimus 9. detsember 2016.a.

Vaata fotosid siit

Detsember 2015

EBÜ õppepäev Pärnumaal – 4.12.2015.

Eesti Biokütuste Ühingu 2015. aasta viimane õppepäev toimus 4.12.2015. Pärnumaal
Oktoober 2015

EBÜ õppepâev Raplamaal – 2.10.2015.a

Eesti Biokütuste Ühingu 2015. aasta sügisene õppepäev toimus 2.10.2015. Raplamaal.
Külastasime ASi Eraküte värskelt valminud ja tööd alustanud hakkpuidule üleviidud
katlamaja Rapla linna
Juuni 2015

EBÜ üldkoosolek ja õppereis Võrus

Eesti Bioktuste Ühingu 2015. aasta aruande koosolek ja õppepäev Võrus. Võõrustajaks oli seekord AS Danpower Eesti
13- 14 oktoobrer 2014

EBÜ liikmed külastasid Radviliðkise Masinatehast Leedus

13. ja 14. oktoobril 2014. aastal külastasid ASi Kuressaare Soojus,
Danpower Eesti ASi, Agrosilva ASi ja TTÜ STI esindajad leedulaste kutsel Radviliðkise
Masinatehast samanimelises linna
Oktoober 20014

13-14 okt. EBÜ liikmete külaskäik Radviliskise Masinatehasesse Leedus

EBÜ liikmed külastasid Radviliskise Masinatehast Leedus.

Detsember 2013

Ilmus EBÜ Kalender

EBÜ tellimusel valmis liikmetele “Kalender 2014”

15 juuni 2012

EBÜ üldkoosolek ja õppereis Räpinas

Loeng teemal “Vetikad kui tuleviku bioenergiaallikas”. Ülo Kask

2011. majandusaasta aruande kinnitamine.
Räpina soojusettevõtte ASi Revekor uue hakkpuidu katlamaja ja Räpina paberivabriku külastus

27. jaanuar 2012

EBÜ õppepäev

Jäätmetealane koolitus.
27-ndal jaanuaril 2012.a toimus EBÜ liikmetele Otepääl tegutseva UPM Kymmene-Otepää AS vineeritehase ja Põlvas Wetorex OÜ tootmisbaasi külastus.

26. oktoober 2011

EBÜ õppepäev

Jäätmetealane koolitus.
Eesti Biokütuste Ühing korraldas oma liikmetele ja Soojustehnika instituudi tudengitele 26.okt-l jäätmetealase koolituse.

20. august 2011

Ökofestival Põlvamaal Talurahvamuuseumis Karilatsi külas.

20. augustil 2011 osales MTÜ Eesti Biokütuste Ühing (EBÜ) juba teist korda Põlvamaal Talurahvamuuseumis Karilatsi külas toimunud
Ökofestivalil “Rohelisem elu 2011”. Kohalviibinud ühingu liikmete poolt tutvustati taastuvenergiaaliikate kasutamise võimalusi ja vajadusi.

13 august 2011

Pilliroo festival LÄÄNE-VIRUMAAL, VIRU-NIGULA VALLAS, MAHU RANNAS

Töötubades õpiti meisterdama pilliroost matte, pille, kaunistusi, riideid ja muud põnevat. Tänavu oli festivali raames esimest korda
võimalik vaadata, kuidas ehitatakse pilliroost paati. Paadiehitus algas juba hommikul kell 10. Tegijateks olid külalised Tartust, kes soovivad luua Peipsi järve
äärde omapärase Roomaa. Kõigil oli võimalik degusteerida pikkpoissi ja jooki, mille valmistamisel kasutati pilliroogu. Vaatamiseks olid väljas juulis Rakvere
ametikooli praktikabaasis Mahus toimunud rahvusvahelises noorte skulptorite laagris Eesti, Läti ja Leedu õpilaste poolt tehtud tööd. Õhtu lõppes simmaniga
ansambli Untsakad muusika saatel
EBÜ-d esindas sellel festivalil Ülo Kask

6. mai 2011

EBÜ üldkoosolek Tallinnas, Kopli 116

EBÜ üldkoosolek. Üldkooolekul tegi ettekande Ülo Kask teemal “Biomassi termokeemiline
töötlemine- pürolüüs”

21 august 2010

Ökofestivali perepäev – Põlva Talurahvamuuseum Karilatsis

Ökofestivali perepäeva korraldasid Põlva Maavalitsus, Põlvamaa Omavalitsuste Liit, Keskkonnaamet. Ökofestivali toetas KIK. Osalejate seas oli ka
Eesti Biokütuste Ühing, kes paigutas oma ekspositsiooni ja jaotusmaterjalid Punaku talu rehe alla.

12.märts 2010

Tallinn

EBÜ üdkoosolek toimus TTÜ STI ruumides.Üldkoosolekul valiti ka uus juhatus. Peale üldkoosolekut külastati Väo Elektrijaama.

Copyright © 2024 eby