eby

Eesti Biokütuste koduleht

EBÜ õppepäev Raplamaal

EBÜ õppepäev Raplamaal – 2.10.2015.a.

Külastasime ASi Eraküte värskelt valminud ja tööd alustanud hakkpuidule üleviidud katlamaja Rapla linnas ja lähedal asuvas Alu alevikku, kus asub meie ühingu liikme ASi Rapla Metall tootmisbaas. AS Rapla Metall valmistab kodumaal populaarseid biokütustel töötavaid väikekatlaid (võimsus alla 600 kW), aga ka muid metalltooteid. Oluline on eksport. Külastasime ka Kohilas ühe suurema tööandjana Kohila Vineer OÜ. (Fotod Ülo Kask ja Ain Laidoja)

Tagasi pealehele

Kalender

Copyright © 2024 eby