eby

Eesti Biokütuste koduleht

EBÜ Pärnumaa õppepäev

 

EBÜ Pärnumaa õppepäev.

Külastasime ASi Fortum Eesti Pärnu soojuse ja elektri koostootmisjaama (SEK) Niidu tänaval (www.fortum.com/countries/EE/f/fe/elsooj/fparnu/chp/Pages/default.aspx) ja Paikuse SW Energia OÜsse (www.swenergia.ee).

Peale firma tegevuste tutvustamist siirduti vaatama vastvalminud Raeküla kooli katlamaja ja Uulu kaugküttevõrgu katlamaja. Mõlemad katlamajad on renoveeritud nüüdisaegsel tasemel ja optimaalse võimsusega, põhikütuseks on hakkpuit, et poleks vaja kasutada igapäevaselt inimtööjõudu.

 

(Fotod Ain Laidoja)

Tagasi pealehele

Kalender

Copyright © 2024 eby