eby

Eesti Biokütuste koduleht

Ilmus uus ajakiri 2019/2020

lmus järjekordne EBÜ poolt välja antav ajakiri „Põlevad ja Mittepõlevad Energiaallikad“ 2019/2020.

Seekord käsitletakse järgmisi mahukamaid teemasid; Inimkond enda sepitsetud kliima tõmbetuules: kas sellist Maad me tahame? (Rein Veski), Kliimaneutraalne Eesti – millal ja kuidas? (Madis Org), Energiahüppega kliimaneutraalsuseni – Eesti võimalused eesootaval kümnendil (Mihkel Annus), Eestil on potentsiaali toota kliimasõbralikke transpordikütuseid (Ain Laidoja), Vesinik on potentsiaalselt odav ja kohapeal toodetav kütus (Rasmus Palm), Oluline samm on astutud – Euroopa Liidus on määratletud energiaühistud (Nele Ivask, Ülo Kask). Need pole ainukesed, mitmed artiklid kutsuvad veel lugema. Ajakirja lõpuosas antakse ülevaade teematilistest, ajakirjanduses viimasel aastal avaldatud artiklitest ja ilmunud raamatutest ning kaitstud doktoritöödest. Ajakiri on rohkel illustreeritud.

Vaata lähemalt siit: 

Põlevad ja mittepõlevad ENERGIAALLIKAD

Tagasi pealehele

Kalender

Uudiste ahiiv

Copyright © 2024 eby