eby

Eesti Biokütuste koduleht

Kallid innovatsioonifondi huvilised!

Kallid innovatsioonifondi huvilised!

Käesolevaga edastan teile Innovastioonifondi EL meililisti kirja, kus täpsemalt räägitud saabuvatest Innovatsioonifondi üritustest.

Täiendavalt tahan tänada kõiki kaheksat projekti, mis esitati Eestist eelmisse suurprojektide taotlusvooru ja hoiame teile kõigile pöialt! Kaheksa projekti on seni suurim Eestist ühte vooru välja läinud taotluste arv.

Tuletan meelde, et 19. septembrini avatud on kolmas Innovatsioonifondi väikeprojektide taotlusvoor eelarvega 100 miljonit €. Täpsem info avatud vooru kohta on olemas ka KIK kodulehel.

Juba 4-5 juulil on väikeprojektide vooru huvilistele toimumas How to” webinar ja orientatsioonitöötoad, mida korraldavad CINEA and DG CLIMA. Üritused on inglisekeelsed, eelregistreerimine on avatud ürituse kodulehel ja kestab kuni 30 juunini.

 Innovatsioonifondi korraldatav esimene taastuvvesiniku oksjon eelarvega 800 miljonit € toimub detsembris 2023.

16. mail toimus huvigruppide kaasamise webinar esimese vesinikuoksjoni reeglite läbiarutamiseks. Materjalid koosoleku salvestuse ja ettekannetega on leitavad võistupakkumiste teemalehelt, lehe all olevast alampeatükist “Documents and past events” (mille avamiseks tuleb selle juures oleva + peale klõpsata). Reeglid esimese oksjoni korraldamiseks selguvad lõplikult augustiks. Praegused teadaolevad kinnitamata üldtingimused on: toetus toodetud taastuvvesinikule kuni 4 €/kg, võidavad vähim ühikutoetust küsivad projektid, müügihind pole fikseeritud, kasutusotstarve pole fikseeritud, minimaalne tootmisvõimsus 5 MW, tootmiskogus pole fikseeritud, projekti valmimiseks kuni 3,5 aastat (+6 kuud, pikemalt venivad projektid tühistatakse), projekti abil toodetud taastuvvesinikule antava toetuse kestus kuni 10 aastat, maksimaalselt makstakse toetust kuni 130% aastasest prognoositud toodangust (toetust siis kuni 7,7 aastat), vajalik sõlmida leping taastuvelektri tootjaga (PPA), vajalikud mitmed projekti läbimõeldust ja teostatavaust tõendavad dokumendid nagu äriplaan ja LoI või MoU ning rahaline valmimistagatis 7,5% projekti kogukulust, projekti kuludesse on lubatud arvestada nii CAPEX kui OPEX. Taotleja ei saa küsida toetust kui projekt on juba varem mujalt toetust saanud taastuvvesiniku tootmisele. Lubatud on küsida toetust kui antud projektis on varem toetust saanud tarne või tarbimisega seotud taristu. Taastuvvesinik peab olema kooskõlas RED II taastuvvesiniku mõistega (k.a. vastuvõetavad delegeeritud aktid). Kõigi läbiräägitavate oksjonitingimuste ülevaate saab Innovatsioonifondi võistupakkumiste teemalehelt siit.

 13 juunil on tulemas huvigruppidele suunatud konsultatsioon uute Innovatsioonifondi voorude tingimuste läbiarutamiseks. Registreerimine avatud 6. juunini.

14. juunil on tulemas projektide arendamiseks antava abi (PDA) infopäev, mida korraldab Euroopa Investeerimispank. Registreerimine avatud.

Täiendav info saabuvate sündmuste kohta allolevas kirjas.

Parimate soovidega

Eva-Ingrid Rõõm
keskkonnaekspert,

EL Innovatsioonifondi kontaktisik

Tel: 627 4157

www.kik.ee
www.kik.ee/facebook

Tagasi pealehele

Kalender

Uudiste ahiiv

Copyright © 2024 eby