eby

Eesti Biokütuste koduleht

Eesti Biokütuste Ühing  25

Eesti Biokütuste Ühing  25 aastapäeva koosolek.

Aeg: 31. Mai 2023
Asukoht
:  Laulupeo Puiestee 15, TARTU

11:00 Koosoleku algus

  • Tervitussõnad EBÜ juhataja Ülo Kask
  • Majandusaasta aruande kinnitamine
  • Ettekanded
12:30 Supp
13:00 Katlamaja ja Biogaasi tootmine
14:00 Muuseum ja tootetutvustus
15:30 Maaülikooli tehnikamajja sõit
15:45 Pürolüüsiseadmete ja Gaasireaktoriga tutvumine (TBC)
17:00 Koosoleku lõpp

Osavõtuks registreeri siin:

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Sisestage ees ja perekonnanimi
Kas soovite osaleda

Tagasi pealehele

Kalender

Uudiste ahiiv

Copyright © 2024 eby