eby

Eesti Biokütuste koduleht

Tartu Energia 2030+

Hea tartlane ja kolleeg!

Käesoleva aasta lõpuks valmib Tartu energia- ja kliimakohanemise tegevuskava Tartu Energia 2030+, mis paneb paika Tartu linna säästvusele, energiatõhususele ja elujõulisusele suunatud eesmärgid aastaks 2030. Energiakava on oluline samm Tartu arengus, et realiseerida Tartu visioon olla roheline, hea energiaga ja targalt arenev linn.

Energiakava valmimine on hetkel juba poolel teel ning 12.06 esitletakse SPARK Demo keskuses strateegia esimest versiooni ning seni tehtud tööd. Kuulama ja panustama on oodatud kõik huvilised!

Ürituse päevakava:

13.00 Sissejuhatus ja ülevaade SECAP protsessist
13.15 Valdkondlikud ülevaated
14.15 Ideekorje gruppides
14.30 Kohvipaus
14.45 Ideekorje gruppides
16.00 Ideekorje tulemused ja järeldused
16.30 Arutelu valdkondlikes tubades
17.00 Lõpetus

Palun registreeri oma osalemine siin: https://doodle.com/poll/wxyty4xd9qdhtbid

Energiakava koostamise protsessi kohta saab lähemalt lugeda siit: https://www.tartu.ee/et/tartu-energia-2030

Juunikuusele strateegia arutelule järgneb juba tegevuskava koostamine ning linnakodanikelt ja kohalikelt ettevõtetelt toetuse otsimine. Loodame Sinu panusele!

Kõik täpsustavad küsimused on teretulnud aadressil martin.kikas@trea.ee.

Heade soovidega
Tartu Energia 2030+ korraldusmeeskond

Tagasi pealehele

Kalender

Uudiste ahiiv

Copyright © 2024 eby