eby

Eesti Biokütuste koduleht

Taastuvenergia ümarlaud 24.mail algusega 10.00

Lugupeetud taastuvenergia ekspert!

Eesti taastuvenergia areng vajab uut ühiselt antud hoogu, et suudaksime täita endale võetud kohustused Euroopa Liidu ees. Selleks on vaja leida lahendused tekkinud takistustele ja ühtemoodi lahti mõtestada vajalikud ühised tegevused.

Eesti Elektritööstuse Liit korraldab 24.mail 2019 algusega kell 10.00 järjekordse Taastuvenergia ümarlaua, mille tegevuse eesmärgiks on
taastuvenergia tasakaalustatud arengule igakülgne kaasaitamine läbi protsessi eestvedamise ja Liidu juurde töögrupi moodustamine teemas
tõusetunud probleemide lahendamiseks. Üritus toimub Tallinnas, Lelle 22 ruumis Tulevik.

Koostöövõrgustiku loomisega soovime luua ühist infovälja ja koondada kompetentsi kuidas luua taastuvenergias tõhusaid regulatsioone/meetmeid/poliitikaid, millega oleks tagatud läbipaistev, turupõhine ja püsiv taastuvenergia areng ning loodud eeldused
tootmisvõimsuste tekkele, millega suudaksime täita riigi poolt Euroopa Liidu ees võetud taastuvenergia kohustusi.

Teemadena on arutelu all uutest võrgueeskirjadest tulenevad muudatused Elektrilevi jaotusvõrgu liitumisprotsessides ja tingimustes,
sünkroniseerimise võimalikud mõjud põhivõrgu võrgutasusse ja uued liitumistingimused ning sellega seonduvad teemad.

Registreerida saab üritusele siin: *Taastuvenergia ümarlaud

Päevakava: Taastuvenergia ümarlaua päevakava

Tervitades,

Tõnis Vare
Eesti Elektritööstuse Liit
tegevjuht
+372 58 60 5357

www.elektriliit.ee
www.facebook.com/elektritoostuseliit
www.eurelectric.org

Tagasi pealehele

Kalender

Uudiste ahiiv

Copyright © 2024 eby