eby

Eesti Biokütuste koduleht

Taastuvate energiaallikate uurimine ja kasutamine XXV (TEUK–XXV)

Taastuvate energiaallikate uurimine ja kasutamine XXV

Eesti Maaülikool koostöös Eesti Teadusagentuuri ja Eesti Taastuvenergia Kojaga korraldab iga-aastast taastuvenergia konverentsi Taastuvate energiaallikate uurimine ja kasutamine (TEUK). Tänavune TEUK konverents on järjekorras 25. ning on ainus konverents Eestis mis on iga-aastaselt toimunud 25 aastat järjest, käies sama sammu Eesti taastuvenergia sektori jõulise arenguga.

Juubelikonverentsi fookuses on välja kujunenud vastastikmõju tööstuspoliitika ja -arengu ning rohepöörde vahel.

Konverents toimub 9.novembril 2023.a. Tartus, Eesti maaülikooli peahoone aulas.

Sel aastal keskendume Eesti taastuvenergia sektori olulisele väljakutsele – kuidas plaanib riik 2030. aastaks taastuvelektrile üle minna ja millised eeldused loob see majandusarenguks?

Äsja valmis Eesti Tööstuspoliitika 2035 visioonidokument, milles tõstetakse esile siinse tööstusvaldkonna prioriteedid konkurentsivõime kasvatamiseks ning väärtusahelates tõusmiseks. Kestlikkus on dokumendis seatud tööstuspoliitika üheks põhieesmärgiks, sealhulgas käsitletakse rohelepet kui äristrateegiat ning võimalust Eesti tööstuse konkurentsivõime ja tootlikkuse tõstmiseks. Muu hulgas tähendab see, et kohalike tööstusettevõtete ekspordivõimekuse kasvatamiseks on vaja siinse tööstuse sisendina kasutatud energia toota taastuvatest energiaallikatest. Sarnasel põhjusel tuleb ka perspektiivsete välisinvesteeringute realiseerimiseks tagada piisav kohaliku taastuvenergia kättesaadavus ja arenguväljavaade. Taastuvenergia arendused ootavad samas endiselt kiirema realiseerimise võimaldamist.

Toome kokku poliitikakujundajad, ettevõtjad ja teadlased, et selgitada lähemalt taastuvenergia arengu eeldusi, Eesti tööstuspoliitikat ning salvestustehnoloogiate rolli energiasüsteemis. Päeva lõpetab rektori vastuvõtt TEUKi 25. juubeli puhul.

Konverentsil osalemine on tasuta, kuid vajalik on eelregistreerimine 30. oktoobriks 2023.a. aadressil: http://tek.emu.ee/teuk-konverentsid/registreerimine/

Konverentsi programmi leiate meie kodulehelt: http://tek.emu.ee/teuk-konverentsid/

Konverentsi korraldamist toetavad Euroopa Komisjon, Eesti Taastuvenergia Koda, Eesti Teadusagentuur ja EMÜ Roheline Ülikool.

Palun levitada kutset lahkelt ka teistele asjast huvitatutele!

Parimat,

Elis Vollmer

EMÜ taastuvenergia keskus

Elis.vollmer@emu.ee

Tagasi pealehele

Kalender

Uudiste ahiiv

Copyright © 2024 eby