eby

Eesti Biokütuste koduleht

Uus metsanduse arengukava…..Registreeri seminarile „Puit energiaks 2019“

Uus metsanduse arengukava ning riiklik energia- ja kliimakava määravad energeetikasse jõudva puidu mahtu ja kasutust, kuid energiamajanduse tegelikku toimimist kujundavad muuhulgas puidu hind, kütusevabade energiatehnoloogiate areng, metsaomanike tegevus, ressursi paiknemine ja kättesaadavus.

Avatud on registreerimine seminarile „Puit energiaks 2019“, kus saame ülevaate nende mõjurite hetkeseisust ja suundumustest.

„Puit energiaks 2019“ toimub 18. septembril Tallinnas hotellis Euroopa. Täpsema päevakava ja registreerimislingi leiab erametsaportaalist
www.eramets.ee/seminar 
Seminari korraldab SA Erametsakeskus koostöös Eesti Taastuvenergia Koja ja Riigimetsa Majandamise Keskusega. Seminari kaasrahastatakse Euroopa Liidu programmi
Interreg Baltic Sea Region 2014-2020 projektist Baltic ForBio.

Korraldajate nimel
Livia Pošlin
SA Erametsakeskus

Tagasi pealehele

Kalender

Uudiste ahiiv

Copyright © 2024 eby