eby

Eesti Biokütuste koduleht

Kutse LIFE infopäevale 10. aprillil

Aprilli alguses avatakse LIFE programmi 2019. aasta taotlusvoor ning programmi tingimuste ja võimaluste tutvustamiseks korraldab Keskkonnaministeerium infopäeva: 10. aprillil kell 9:30-14:00 RMK suures saalis (Toompuiestee 24, Tallinn)

Lisaks LIFE programmile tutvustatakse infopäeval Euroopa Regionaalarengu Fondist rahastatavat meedet „Ettevõtete ressursitõhusus“.

Infopäeval osalemine on tasuta, kuid vajalik on eelregistreerimine:
https://goo.gl/forms/jtc609et9h9t1DQP2.

Lühidalt LIFE programmist ja käimasolevast perioodist:
LIFE programmi taotlejad on juriidilised isikud – ettevõtted, kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud, teadusasutused ja kõik teised, kelle projektiidee ühtib programmist toetatavate tegevustega.
LIFE programm jaguneb kaheks allprogrammiks, mis omakorda jagunevad prioriteetvaldkondadeks:

KESKKOND
Keskkond ja ressursitõhusus (toetuse määr kuni 55%)
Loodus ja bioloogiline mitmekesisus (toetuse määr kuni 60-75%)
Keskkonnaalane juhtimine ja teave (toetuse määr kuni 55%)

KLIIMA
Kliimamuutuste leevendamine (toetuse määr kuni 55%)
Kliimamuutustega kohanemine (toetuse määr kuni 55%)
Kliimaalane juhtimine ja teave (toetuse määr kuni 55%)

LIFE programm on Euroopa Komisjoni finantsinstrument, millega rahastatakse keskkonnaprojekte kogu Euroopa Liidus üle 25 aasta. See on ainuke otseselt keskkonnale suunatud rahastamisvahend, mis toetab liidu keskkonnapoliitika arengut ja elluviimist.

Keskkonna- ja kliimaprojektide puhul toetatakse eelkõige innovaatilisi piloot- ja katseprojekte, mille eesmärgiks on katsetada või edasi arendada tehnoloogiad, tehnikaid ja meetodeid, mis aitavad kaasa keskkonnahoiule.

Looduskaitseprojektide puhul toetatakse nii parimaid praktikaid kui ka uusi ja innovaatilisi meetodeid, mis aitavad parandada kaitsealuste ja ohustatud liikide kaitsestaatust või elupaiga seisundit. Samuti toetakse LIFE programmist projekte, mille eesmärk on suurendada inimeste teadlikkust keskkonnaprobleemidest ja ohtudest.

Juba teist aastat toimub taotlemine Keskkonna allprogrammis kahe-etapiliselt, mis lihtsustab taotlemist ja annab positiivse vastuse korral taotlejale kindlust idee sobilikkuse ja rahastamise võimalikkuse kohta. Esimeses etapis tuleb esitada kuni 10 lehekülje pikkune kontseptsioon ning hiljem, positiivse vastuse korral täistaotlus.

Lisainfo LIFE programmi kohta: http://life.envir.ee

Tagasi pealehele

Kalender

Uudiste ahiiv

Copyright © 2024 eby