Teadete arhiivTagasi pealehele


Eesti Biokütuste Ühingu kalender 2014

Kalendrile pääsete siit:Kalender 2014

Juhiseid pillirooäriga alustamiseks


Publikatsioon on ilmunud Euroopa Regionaalse Arengu Fondi ja Euroopa Liidu rahalisel toel

Laienevad rooalad Balti mere rannikul esitavad väljakutse nii rannaärsete piirkondade elanikele kui ka looduse mitmekesisuse säilimisele. Roogu täis alad puhkepiirkondades piki rannikut halvendavad pinnavee kvaliteeti, segavad paadiga sõudmist ja ujumist, tuues välja vajaduse saada roost lahti, seal kus see tekitab probleeme. Teisest küljest teame, et rool on potentsiaali paljudes valdkondades: ta on mittepõllumajanduslik energiataim ja suurepärane ehitusmaterjal.
Loe lähemalt:


Magistriõppe ühisõppekava HAJAENERGEETIKA. TTÜja EMÜkoostöös on valminud uus kaasaegne magistriõppekava, mis kätkeb endas energeetika kõrgtehnoloogiliste väikeseadmete disainimist, ehitamist, rakendamist ning haldamist. Peamine rõhk on pööratud taastuvenergia kasutamisele, eelkõige bio- , tuule- ja päikeseenergiale ning energia salvestamisele.
Vaata: Hajaenergeetika TTÜs

Vaata reklaami: TULEVIK ON SINU VALIDA -VALI HAJAENERGEETIKA!
Magistriõppe ühisõppekava HAJAENERGEETIKA


Projektide pilootalade ärilise võimekuse kasvatamine pilliroo kasutamise näitel
Capasity building of projects' pilot areas

Toimumiskoht: Värska Sanatoorium, Väike-Rõsna küla, Värska vald Toimumisaeg: kolmapäev 21.11.12

Täpsemalt loe siit:


Fuels of the Future 2013 10th BBE/UFOP International Conference on Biofuels
January, 21st and 22nd 2013 International Congress Center ICC Berlin

Täpsemalt loe siit:


Olete oodatud osalema ENERGEETIKAKONVERENTSILE "TAASTUVENERGEETIKA ARENGUPLAANID PRAKTIKASSE"
Energeetikakonverents toimub 23. oktoobril 2012 Põlvamaal Mooste mõisa Folgikojas

Täpsemalt loe siit:


Reedel 15.06.2012 toimub EBÜüldkoosolek ja õppereis Räpinas

Kogunemine kell 12:00.
Esmalt Ülo Kask'i loeng teemal "Vetikad kui tuleviku bioenergiaallikas", seejärel vaadatakse läbi ja kinnitatakse 2011. majandusaasta aruanne ning toimub muude päevakohaliste teemade arutelu.
Alates kella 14:00 minnakse vaatama Räpina soojusettevõtte ASi Revekor uut hakkpuidu katlamaja ja hiljem Räpina paberivabrikut.
Ühine õhtusöögi aeg veedetakse hotelli Räpina restoranis Kiudoski.
Kogunemiskoht ja täpsem ajakava teatatakse siselisti kaudu.


Lugupeetav EBÜliige

Alustame uut aastat uue hooga ja ettevõtmistega!
27-ndal jaanuaril 2012.a toimub EBÜliikmetele Otepääl tegutseva UPM Kymmene-Otepää AS vineeritehase ja Põlvas meie ühe liikme Wetorex OÜtootmisbaasi külastus.

Päevakava:
kella 12-13 Kymmene-Otepää AS külastus ja kohtumine Ando Jukk'iga
kella 13-13:30 Otepäält sõit Põlvasse
kella 13:30 - 14:30 Wetorex OÜtootmisbaasi külastus Peeter Aasmaa juhendamisel
kella 14:30 - 15:30 EBÜ-poolne esitlus Ülo Kaselt ja väike koosolek

Palun registreeri hiljemalt 23-ndaks jaanuariks!
Meeli Hüüs telefon: 5217233 vôi e-mailile meelih@neti.ee

Jäätmetealane koolituspäev 26.oktoobril 2011

Eesti Biokütuste Ühing korraldab oma liikmetele ja Soojustehnika instituudi tudengitele 26.okt-l jäätmetealase koolituse.

Kell 12.00 infotund TTÜ Soojustehnika instituudi valges saalis, Ülo Kask'i ettekanne jäätmete kasutamise võimalustest.
Kell 13.00 väljasõit Iru Elektrijaama, kus tutvutakse jaama plaaniga hakata seal põletama olmejäätmeid.
Kell 14.00 külastatakse Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS-i ja Baltic Biogas OÜ-d


TEUK XIII tulekul

Eesti Maaülikooli taastuvenergia keskus ja SA Archimedes kutsuvad Teid osalema konverentsil TAASTUVATE ENERGIAALLIKATE UURIMINE JA KASUTAMINE XIII (TEUK -XIII).
Konverents toimub 10.novembril 2011.a. Eesti Maaülikooli peamaja aulas algusega kell 10.
Selleaastase konverentsi märksõnadeks on päikeseenergia, transport (elektri- ja gaasiautod ning bioetanool), tuuleenergeetika ning taastuvenergia toetused.
Rohkem infot saate siit:

Konverents on tasuta ning selle toimumist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.


EBÜ Põlva Ökofestivalil

15-20. augustini 2011. toimub Põlvamaal Ökofestival "Rohelisem elu 2011", millest ka meie ühing osa võtab.

Ühing esitleb 20. augustil kella 10-16 Euroopa Liidu programmi INTERREG IVC projekti BIO-EN-AREA alamprojekti Poli-Biomass raames tahkeid biokütuseid (erinevaid näidiseid on ligi 26) ja teeb teavitustööd bioenergeetika-alase teadlikkuse tõstmiseks.
MTÜ Eesti Biokütuste Ühingu (EBÜ) poolt tulevad 20.augustil esinema ja osalejaid konsulteerima Ülo Kask, Veiko Aasmaa, Peeter Aasmaa ja Meeli Hüüs.

Sel aastal juba kuuendat korda toimuv Ökofestival tutvustab säästvaid ja elukeskkonda hoidvaid tegutsemisviise ja õpetab neid rakendama ka igapäevaelus. Tänavune festival on pühendatud metsale. Festivalinädala jooksul toimuvad mitmed õpitoad ja retked, kus õpitakse tundma nii metsade rolli looduslike elupaikadena kui ka erinevate metsasaaduste kasutamist - tuntud loodusfotograafi juhendamisel saab õppida pildistama loodust, toimuvad restaureerimise ja roigasmööbli valmistamise õpitoad, mükoloogi juhendamisel käiakse ühiselt seenel, õpitakse hoidistamist ning kasutama erinevaid taimi ja ürte nii kosmeetilisel kui tervistaval eesmärgil.
Rohkem infot leiad siit!

Kohtumiseni Põlvamaa Talurahvamuuseumis!


Rahvusvaheline pilliroo kasutamise alane seminar ja õppepäev 10-11.03.2011

Euroopa Liidu INTERREG IVA projekti COFREEN (Kontseptsioon pilliroo kasutamiseks bioenergeetikas ja ehituses) raames toimub Soomes Kaarina vallas rahvusvaheline pilliroo kasutamise alane seminar ja õppepäev 10-11.03.2011.
Samas toimub 12.03.2011 seminar ettevõtjatele. Soovitame osaleda.
Allpoololev info on soome ja inglise keelne

Cofreen - ruokoprojektin matka 10.03.2011
Reed for bioenergy and construction´ seminar 11.3.2011 Kaarina, Finland Seminar programme
VELHO: Vesien- ja luonnonhoidon alueellinen ja paikallinen toteuttaminen Lounais-Suomen vesistöalueilla


PILLIROOFESTIVAL 13.08.2011 LÄÄNE-VIRUMAAL, VIRU-NIGULA VALLAS, MAHU RANNAS

10.00- PILLIROOPAADI EHITUS MAHU RANNAS
110.00- pilliroopaadi ehitus mahu rannas
14.00 - pillirooteatevõistlus - Viru - Nigula - Mahu
15.00 - festivali avamine ja pilliroo lühitutvustus
15.15 - 18.00 - töö töötubades:

 • pilliroost paatide võistlus
 • pilliroost uute roogade ja jookide degusteerimine
 • mahu, lahe ja männikküla elanike tutvustav näitus
 • roopillide valmistamine
 • pilliroost kaunistuste meisterdamine
 • pilliroost riiete valmistamine, moeetendus
 • pilliroost kirjasulgede valmistamine, kirjutamine
 • roostike strateegia eestis , soomes ja lätis
  15.15 - 18.00 - virumaa ja läti kollektiivide esinemine
  18.00 - 19.00 - töötubade toodete esitlus,tutvustus.
  19.00 - töötegijate tänamine
  20.00 - 00.00 - simman “untsakad“
  00.00 - ... - peo lõpetamine

  PÄEVAPILETI JA SIMMANI PILETI HIND -, EELKOOLIEALISTELE JA EAKATELE (al 60a) - SISSEPÄÄS PRII
  INFOTELEFONID:
  3294 544 - ERVIN, 5278 979 - ERVIN
  BUSSID VIRU - NIGULAST MAHUSSE 14.00, 19.00
  BUSSID MAHUST VIRU - NIGULASSE 18.00, 00.15


  Infopäevad kombineeritud tahkekütuse ja biogaasi tootmise võimalustest NATURA 2000 poollooduslike rohumaade biomassist toimuvad:

  13. septembril 2010 a.

 • kell 14.00 - 15.00 Jõgevamaal Puurmani mõisas (Tartu mnt. 1, Puurmani alevik) ideed tutvustav loeng
 • kell 15.00 -18.30 lahtiste uste aeg Puurmani vallas Altnurga külas asuvas katseseadmes (seadme asukoht kaardil: Rulli talu)

  14. septembril 2010 a.

 • kell 13.00 - 14.00 EMÜ Metsamajas, Kreutzwaldi 5 ruumis 1B1 ideed tutvustav loeng
 • kell 14.00 -14.30 sõit Jõgevamaale Puurmani (transpordisoovist palun teatada hiljemalt 6. septembriks
  Indrek Melts (indrek.melts@emu.ee)
 • kell 14.30- 18.30 lahtiste uste aeg Puurmani vallas Altnurga külas asuvas katseseadmes

  Tehnoloogiat tutvustab projekt PROGRASS (http://tek.emu.ee/kasulikud-materjalid/prograss-projekt), mida Eestis rahaliselt toetavad Life+ programm ja EMÜ.

  Lisainfo ja registreerimine:
  Indrek Melts, Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorant, e-post: indrek.melts@emu.ee


  21. augustil alates kella 10.00 kuni 16.00 toimus Ökofestivali perepäev Põlva Talurahvamuuseumis Karilatsis.

  EBÜ osales Põlvamaa ökofestivalil

  21. augustil alates kella 10.00 kuni 16.00 toimus Ökofestivali perepäev Põlva Talurahvamuuseumis Karilatsis. Perepäeva korraldasid Põlva Maavalitsus, Põlvamaa Omavalitsuste Liit, Keskkonnaamet. Ökofestivali toetas KIK. Osalejate seas oli ka Eesti Biokütuste Ühing, kes paigutas oma ekspositsiooni ja jaotusmaterjalid Punaku talu rehe alla. Samas lähedal asus ka EL energiatõhususe ja keskkonnasäästlikkuse teabetelk.
  Üritus oli ladusalt korraldatud ja rahvarohke. EBÜd esindanud Ülo Kask ja Eha Kask tutvustasid ja jagasid mitme aastakäigu ajakirju "Eesti Põlevloodusvarad ja -jäätmed", seinakalendreid, broðüüri "Puitkütus, IEE projekti "Radar" jaotusmaterjale. Loetletud materjalide valmimist on toetanud või nende koostamisel ja väljaandmisel osalenud EBÜ. Lisaks pakkus rahvale huvi "Biokütuste käsiraamat", mille eesti, vene ja inglise keelsed eksemplarid leidsid kiiresti omaniku. Lastele oli pakkuda energiasäästuõpikut "Ilma ei jõua soojaks kütta". Rohke jaotusmaterjal sai kahjuks läbi juba esimese kolme tunni jooksul.
  Elavat huvi pakkusid tahkete biokütuste näidised alates mitmetest lähtematerjalidest (puit, pilliroog, luhahein) tehtud brikettidest ja lõpetades hobusesõnnikust pelletitega. Paljudele anti nõu kodumajapidamises kütteseadmete ja kütuste valikuks ning räägiti uuematest arengutest biokütuste valdkonnas. Pidevalt töötas arvuti, mille kaudu näidati videofilme biokütuste valmistamisest ja kasutusest Soomes.

  Fotodega saate tutvuda pildigaleriis

  Ökofestivalil kavas olnust täpsemalt: Ökofestivali perepäev


  5-7 septembril 2010 toimus XII Rahvusvaheline Kaugkütte ja -jahutamise sümpoosium.

  Üritus toimus Tallinnas hotellis Clarion Hotel Euroopa.
  Täpsem informatsioon on siin:


  Call for partnership for European Bioenergy Conference (non-financial supporters)

  Dear AEBIOM members.

  As you all know, AEBIOM is organizing the First European Bioenergy Conference on 30 June – 1 July this year. I write you this email to ask whether you would agree to endorse this conference. Endorsing this conference means a non-financial support for this conference, which is:
  Publishing the advertisement of the conference on your website, send an invitation to this conference to your members and/or include the conference in your communication activities such as the newsletters (if any).
  In return, your association will have more visibility – your logo will be placed on the conference program, which will be printed and put online on the conference website as well as on the AEBIOM website
  So far, there is BBE, AVEBIOM and SVEBIO endorsing this conference. I am looking forward to the positive reply of other AEBIOM members. It is a good opportunity for your association to have more visibility for very little efforts. We would be also proud to have many of you endorsing this Bioenergy conference.
  Thank you in advance,
  Kind regards,
  Edita Vagonyte
  European Affairs Manager
  European Biomass Association
  Renewable Energy House
  Rue d'Arlon 63-65
  Brussels 1040, Belgium
  T: +32 24 00 10 22
  F: + 32 25 46 19 34
  M: +32 475 54 13 15
  www.aebiom.org


  Energy Certificates for public buildings for Display
  EBÜ järjekordne õppepäev viidi läbi 30.10.2009 aastal Lihulas, Lihula raamatukogu saalis
  Täpsem info siin
  BIOENERGY2009 Sustainable Bioenergy Business 4th International Bioenergy Conference and Exhibition.
  From 31st August to 4th of September 2009.
  Jyväskyla Paviljonki
  Jyväskyla Fair and Congress Centre
  Finland
  Eesti ettevõtted on oodatud osalema Põhjamaade bioenergia messil Nordic Bioenergy 2009 26-28. mail Aalborgis www.nordicbioenergy2009.com

  Kui Eesti ettevõtjad soovivad osaleda (osalemine on tasuline), pakub Taani Tööstuse Keskliit (lühend. DI ehk Dansk Industri) võimalust töökodade korraldamisel, kohtumiste organiseerimisel jms. DI on Taani ettevõtlusmaastikul suurim ja kõige mõjuvõimsam ettevõtjate organisatsioon.

  Kui osalete messil ja sooviksite kasutada DI pakutavad võimalust, andke sellest huvist teada Eesti saatkonnale Taanis.
  Kontaktid allpool:

  Kristel Lõuk
  Tel (45) 39 46 30 70
  kristel.louk@mfa.ee
  www.estemb.dk/eng


  8 mail 2009 toimus järjekordne EBÜ õppepäev

  Päevakavas oli

  Kell 13.45-14.00 Kogunemine Saue valla Kultuurikeskuse II korruse saalis, Veskitammi 8, Laagri (seal toimus ka viimane seminar)
  14.00-14.30 Teeme lühikese koosolek-arutelu (Soome-Rootsi õppereis) ja ettekande Eesti biokütuste turust 2007 (Ülo Kask)
  Kell 14.30 Hakkame liikuma Ääsmäe külla, kus külastame Infokaitsesüsteemide OÜ jäätmekütuse ettevõtet
  Kell 16.00 Kadarbiku talu bioetanooli tehase külastamine. Kogu üritus toimub Saue valla territooriumil ja objektid on teineteisele küllaltki lähedal.


  KONVERENTS “BIOMASS JA BIOENERGIA 2009”

  Rootsi saatkond ja Rootsi Eksportnõukoguga koostöös Rootsi bioenergia assotsiatsiooniga viisid läbi konverentsi „Biomass ja bioenergia 2009“. Konverents toimus Rootsi Eksportnõukogu initsiatiivil Reval Hotel Centralis Tallinnas, aadressil Narva mnt 7, 12. mail algusega kell 9.30. Täpsemalt saate lugeda internetis siin: Biomass ja bioenergia 2009


 •  

  20 veebruaril 2009 toimus Tallinnas hotellis Oru Läti sihtturu seminar

  Koostöös Snoras ja SEB pangaga räägiti lahti kohalike turgude aktuaalsed tugevused ja nõrkused. Tähtsamad juriidilised ja regulatiivsed küsimused rääkisid lahti advokaadibüroo MAQS advokaadid, kes on sihtriigist pärit ja kohaliku keskkonnaga väga hästi kursis. ärireiside korraldamise spetsialistid firmast Travelon tutvustasid sihtriikides toimuvaid messe ja osalemise võimalusi. Saatkondade ja kohalike kaubanduskodade esindajad selgitasid võimalikke viise, kuidas nad saavad Eesti ettevõtjaid aidata sihtriigi turule sisenemisel. Arutleti sihtriigi ärikultuurist ja üldistest kirjutamata reeglitest. Oma praktilisi kogemusi jagasid Eesti ettevõtjad, kes on kohalikul turul juba mõnda aega tegutsenud. Seminari lõpetas arutelu, mille jooksul selgusid sihtturgude suurimad ärivõimalused majanduslanguse ajal.


  Eesti Biokütuste Ühing koos MTÜga Roheline Rood andsid välja 2009. aasta seinakalendri. Kalender tutvustab erinevaid energiasäästu võimalusi, jäätmete sorteerimist, sisaldab mitmeid fakte nii jäätmete kohta kui ka energia kasutuse kohta. Illustreeritud rikkalike jooniste ja kunstniku piltidega

  Kalender2009


   

  21.11.2008 toimus järjekordne EBÜ õppepäev Tallinnas ja selle lähiümbruses.

  Päevakava

 • 11.45 kogunemine TTÜ soojustehnika instituudis, Kopli 116, Tallinn
 • 12.00 Reoveepuhastusjaama külastus Paljassaares - biogaasi tootmine reoveemudast ning selle kasutamine.
 • 15.00 Esku talu (Vello Eensalu) külastus, Saku lähedal - rohtse biomassi tootmine katla kütuseks ning selle kasutamine lähedal oleva aiandi kütmiseks.
 • 17.00 Väike kehakinnitus ja kohv Saue valla kultuurikeskuses, Laagris. Ülo Kask'i ettekanne - Paljassaare arenguporjekti tutvustus, hoonete kütmine heitvee soojuse baasil ning muud bioenergeetika suundumused.

  27.-28. novembril 2008 toimus Riias, Lätis Kipsala Rahvusvahelises Näitustekeskuses konverents
  "Bioeenergia efektiivne kasutamine - tootmine ja tarbimine
  " (Efficient utilisation of bioenergy - production and consumption) ja
  27.-29. novembril näitus "Keskkond ja Energia 2008" (Environment and Energy 2008)

  Konverentsil käsitletavad peamised teemad olid:

  • - tahked jäätmed - kasutamispotensiaalid koostootmisprotsessides
  • - energia taaskasutamine jäätmetest
  • - Biogaasi kasutamine ja sekundaarselt toodetud biokütus transpordisektoris
   Sihtgruppiks on kütte- ja energiatootmisega tegelevad ettevõtted, bioenergia tootjad, eraettevõtjad, transpordispetsialistid, spetsialistid valitsusasutustest ja kohalikest omavalitsustest, keskkonna- ja energiaspetsialistid
   Seminari päevakava leiate järgmiselt lehelt:
   http://www.bt1.lv/bt1/ee/?link=10400000
   Lisainfo seminari kohta leiate - www.bt1.lv/ee
   Täpsem info:
   Projektijuht Agris Reihmanis
   Tel.: +371 67065028
   Faks: +37167065027
   E-post: ee@bt1.lv

  Eesti Maaülikooli taastuvenergia keskus ja SA Archimedes korraldatud juubelikonverents
  TAASTUVATE ENERGIAALLIKATE UURIMINE JA KASUTAMINE X (TEUK – X)
  Rahvusvaheline juubelikonverents toimus 13. novembril 2008.a. Tartus Eesti Maaülikooli peahoone aulas Kreutzwaldi 1 Täpsem info leiate siit. Lisainfo internetis aadressil: www.emu.ee/TEK


  30-31 mail 2008 toimus Pärnus EBÜ juubeliüritus. Täpsemalt EBÜ juubelikoosoleku aruandega saate tutvuda siin.

  väikese pildigalerii leiad siit.


  BIOENERGY in Motion Film innovatiivsetest bioenergia kütte- ja jahutussüsteemidest Euroopa Liidus

  Filmi eesmärgiks on tutvustada arvamuskujundajatele kütte- ja jahutusturgude niððe,kus taastuvenergia allikaid saaks edukalt kasutusele võtta või nende osakaalu suurendada Biomassi kasutamise tehnoloogiad kütteks- ja jahutamiseks Seadmed, mis on mõeldud kütteks või jahutamiseks:

  • individuaalelamutes ja suurtes ehitistes,
  • lokaalsetes ja kaugküttesüsteemides
  • tööstuses


   Filmi levitatakse DVD-na lõpptarbijatele, investoritele ja kohalikele omavalitsustele. Organiseeritakse mitmeid filmi esitlusi temaatilistel üritustel (konverentsid, seminarid, näitused). Filmi saab erinevates keeltes vaadata ka internetis. Filmi DVD koopiad võib tellida kasutades veebilehel olevat tellimisvormi. Veebileht: www.bioenergy-in-motion.com

  Kontaktinformatsioon: Kui soovite rohkem informatsiooni selle projekti kohta, siis kontakteeruge palun projekti koordinaatoriga:
  Tallinna Tehnikaülikool
  Kontaktisik: Inge Roos
  Ehitajate tee 5
  Tallinn
  Tel. +372 6 621 612
  Fax. +372 6 613 653
  Email: info.ee@bioenergy-in-motion.com


  29. aprillil 2008 kell 11.00 toimus Euroopa Liidu energeetikaprogrammi Intelligent Energy - Europe (IEE) infopäev Ehituskeskuses (Rävala pst 8, 2. korrus, Tallinn).
  Täpsem info siit


  24. aprillil k.a. toimus Tallinna Tehnikaülikoolis (Kopli 101) ühepäevane biokütuste alane seminar "Solid biofuels - European standards and international database of fuel properties"

  Vaatluse all oli tahkete biokütuste klassifikatsioon, proovivõtt analüüsiks, füüsikalised/mehhaanilised omadused, vastavad CEN standardid ja analüüsi meetodid ning uue biokütuste andmebaasi www.biodat.eu tutvustus. Üritus oli tasuta. Töökeeleks oli inglise keel

  Täpsema informatsiooni ja osalemisankeedi leiad siit.


  17.04.2008 Toimus Tartus “Maamess 2008”, selle ürituse raames toimus Eesti Biokütuste Ühingu poolt korraldatav seminar “Biokütuste rakendused Eestis”

  Seminari päevakava

  Täpsemalt saab ettekannetega tutvuda Seminaride ja ettekannete lehel.

  EBÜ liikmete kasutatud kütuste kogused soojuse tootmiseks aastal 2006

  Jrk nr Ettevõte Hakkpuit, pm3 Turvas, t Raske kütteõli, t Kerge kütteõli, t Pelletid, t Gaas, tuhat m3
  1 Kuressaare Soojus 89 426 285 2 143 83 18 -
  2 Ener E.A. AS 77 900 886 - - - -
  3 ESRO AS 81 627 - 389 - - 1 353

  EBÜ üldkoosolek toimus 19.01.2007

  Koosoleku protokoll
  EBÜ üldkoosolek toimus TTÜ soojustehnika instituudi hoones (Kopli 116, 11712 Tallinn) 19.01.2007 aastal.
  Koosoleku algus: 10.30
  Koosoleku lõpetamine: 14.00 Kohal viibisid :

  1. Meelis Luberg, Agrosilva AS
  2. Enn Pärnamäe, Eraküte AS
  3. Andrus Taal, AS Tamult Jüri Taal, AS Tamult
  4. Urmas Tohu, Järva Soojus OÜ Arne Kuum, Järva Soojus OÜ
  5. Avo Rosenvald
  6. Rein Veski
  7. Jaan Mehik, Kuressaare Soojus
  8. Indrek Tiidemann, AS Terts
  9. Ülo Kask, TTÜ STI Livia Kask, TTÜ STI

  Koosoleku juhatajaks valiti ühehäälselt Ülo Kask.

  Päevakord
  1. Biokütuste osa Eesti energiakasutuses ja selle arenguperspektiivid Ülo Kask tutvustas EL biokütuste strateegiat (www.agri.ee), erinevate biokütuste tuleviku-võimalusi.
  2. Uue põhikirja heakskiitmine ja kinnitamine

  Toimus arutelu põhikirjas tehtud muudatuste üle ning toimus hääletus uue põhikirja vastu võtmiseks.
  Poolt hääletas 8, vastu 1.

  Võeti vastu uus põhikiri.

  Otsustati ka täpsustada EBÜ liikmete arvu ning pikalt liikmemaksu mitte tasunud liikmed nimekirjast välja arvata (Juhatuse otsus vastavalt põhikirjale §25 p 1). Ülo Kask annab ülevaate EBÜ püsikuludest, püsituludest ning muudest tegevusega seotud kuludest.
  Seoses kulude ja tulude suurusega tehti ettepanek suurendada liikmemaksu juriidilistel isikutel 2000 krooni pealt 2500 kroonini ja füüsilistel isikutel 500 krooni pealt 550 kroonini. Ühehäälselt võeti vastu otsus liikmemaksu suurendamiseks 1.01.2007.
  Otsustati teistkordsel liitumisel jätta liikmemaks endiselt 100 krooni, kuid teistkordne liitumine on võimalik ainult peale eelnevate võlgade kustutamise.

  Kuna EBÜl enam tegevjuhti ei ole, arutleti, kes võiks hakata selekteerima GREENENERGY kirju. Pakuti välja võimalus, et selleks valitakse konkreetne inimene, kes tegeleb kirjadega või kõik GREENENERGY kirjad tulevad kõikidele postkasti ja igaüks ise vaatab, mis teda huvitab.
  Otsustati EBÜ kodulehel muuta ära e-posti aadress pildi kujule, või @ märk, eesmärgiga vältida spämmi kirju.

  5. Liikmaksude laekumisest ja määra muutmisest. Liikmete väljaarvamisest Teemat arutleti eelnevate punktide all.

  6. Uue juhatuse valimine

  Viimase päevakorra punktina mindi tutvuma ASi Terts prügilagaasil töötava soojuse ja elektri koostootmisseadmega ja prügilagaasi kogumisega Pääskula prügilas. Protokolli koostas: Livia Kask 19.01.2007  Eesti Biokütuste Ühingu üldkoosolek

  EBÜ üldkoosolek toimus Tallinna Tehnikaülikooli soojustehnika instituudi hoones (Kopli 116, Tallinnas)
  19.01.2007 aastal algusega kell 10.30.

  Kogunemine samas alates kell 10.00.

  Meist kõigist sõltub meie ühingu hea käekäik ja tema osa Eesti energiamajanduse meie liikmetele sobivamasse seisu viimisel. Olgem aktiivsed ja löögem kaasa taastuvate energiaallikate laialdasema kasutuselevõtmise edendamisel ja vastavate õigusaktide loomisel. Riigi poolt on välja käidud juba mitmeid lubadusi eriti biomasskütuste kasutuselevõtmise toetamiseks. Ühingu eksisteerimiseks vajalike toimingute ja 2007. aasta tegevuste planeerimiseks ootame väga igaühe aktiivset osavõttu.

  Üldkoosoleku päevakord (plaaniline kestvus 10.30-12.30)

  1. Biokütuste osa Eesti energiakasutuses ja selle arenguperspektiivid (tutvustav loeng, Ü. Kask) - 20 min;
  2. Uue põhikirja heakskiitmine ja kinnitamine (juhatus) - 10 min;
  3. 2005. ja 2006. aasta aastaaruannete tutvustamine (M. Hüüs) - 15 min;
  4. 2007. aasta tegevusplaani ja eelarve arutelu (juhatus) - 30 min;
  5. Liikmemaksude laekumisest ja määra muutmisest. Liikmete väljaarvamisest (juhatus) - 15 min;
  6. Uue juhatuse valimine (senine juhatus) - 30 min;
  7. Muud küsimused;
  8. Lõuna TTÜ kohvikus, Kopli 101 (toidu eest tasumine on individuaalne);
  9. Ekskursioon.

  Eeldatavalt vahemikus 13.00-13.30 sõidetakse ASi Terts (Põllu põik 4, Tallinn) tutvuma prügilagaasil töötava soojuse ja elektri koostootmisseadmega ja prügilagaasi kogumisega Pääsküla prügilas. Seejärel sõidetakse kas Pakri tuuleparki või Keila-Joa hüdroelektrijaama, vastavalt võimalusele.

  Lugupidavalt EBÜ juhatus • TEUK – VII KORRALDAV TOIMKOND (Infokiri 1)

  TAASTUVATE ENERGIAALLIKATE UURIMINE JA KASUTAMINE VII (TEUK – VII) toimus 13. oktoobril 2005.a. Tartus Eesti Põllumajandusülikoolis  SOOJUSTEHNIKA PäEV

  TTÜ Soojustehnika eriala lõpetanuile toimub reedel 13.mail 2005, Tallinna Tehnikaülikooli aulas (Ehitajate tee 5)

  Päevakava leiate siit: Soojustehnika päev  TAASTUVATE ENERGIAALLIKATE UURIMINE JA KASUTAMINE ( TEUK – VI ) toimus 11. novembril 2004. a. Tartus Eesti Põllumajandusülikoolis

  Käsitletud ettekannete teemad leiate siit:TEUK – VI  MTÜ EBÜ biokütustealase konkursi tulemused:

  MTÜ Eesti Biokütuste Ühing kuulutas 2004.a. veebruaris energeetika-ala suursündmuse ENEREX' raames korraldatud 2003 aasta biokütuste-alase konkursi võitjad!

  Teist korda tulid konkursi võitjateks AS Terts -kui biokütuste parim tootja ja
  AS Erakütte Tartus paiknev Tamme katlamaja -kui efektiivseim biokütuste kasutaja.
  Esimest korda pälvis äramärkimist ka biokütusteteema edendamisel eraisik-Valdur Tiit, kes ei ole EBÜ liige, kuid kes on alates 1999.a. taastuvenergiakonverentside ettevalmistaja, läbiviija ja TEUK-i nime all tuntud kogumike koostaja. Valdur Tiit on ka Taastuvenergeetika Nõukogu liige  MTÜ EBÜ biokütustealane konkurss 2003

  MTÜ Eesti Biokütuste Ühing (EBÜ) kuulutab välja biokütuste-alased konkursid, vaata lähemalt siit: konkurss  Näitusel ENEREX 2004 esinemise kokkuvõte.

  Näituse ENEREX 2004 EBÜ boksis käis meie tegevuse vastu huvi tundmas arvukate külastajate hulgas ka Eesti Vabariigi president hr. Arnold Rüütel. (foto 1 ja foto 2). EBY juhatus tänab kõiki, kes andsid oma panuse EBÜ boksi sisustamisel ja ühingu tegevuse esitlemisel. Väga atraktivseks tegi seekord meie väljapaneku Agrosilva AS poolt näitusele üles pandud biokütuste põletamise seade koos biokütuse liikide näidistega. Aitäh Meelis Lubergile ja Andrus Prinzmanile. Samuti oli külastajail meeldiv võimalus kohtuda meie boksis ühe selle aasta biokütuste-alase konkursi võitja Valdur Tiiduga, kes levitas seal TEUK IV kogumikke. ENEREX 2004 raames korraldatud taastuvate energiaallikate alase seminari ja REPROMO projekti esitluse võib samuti lugeda kordaläinuks. REPROMO Eestipoolse projektijuhi Maria Habicht'i ja TERTS AS esindajate Indrek Tiidemann'i ning Kare Löfgren'iga ning REPROMO juhtgrupi liikmete Christian Epp'iga, Norbert Vasen'i ja Roland Haritchin'iga külastati Pääskülas (projektis Eesti poolt esitletud näidisettevõtmine) biogaasil (prügila gaasil) töötavat soojuse ja elektri koostootmisjaama. Külalised jäid meie töökorraldusega ja seminari ettevalmistamisega väga rahule.  Tallinna Tehnikaülikooli magistrand Livia Kask kaitses 7.juunil 2003.a. magistri kraadi teemal "Eesti märgalade biomassi ressursid ja nende kasutamine energeetikas"

  Kokkuvõte tööst.  Eesti Biokütuse Ühingu juhatuse liige Ülo Kask kaitses 27.11.2001.a.edukalt tehnikateaduste magistri kraadi teemal: "Puitkütus ja selle osa Eesti energiabilansis.

  Kokkuvõte tööst.

  Ingliskeelne kokkuvõte tööst.  TENi ettekanne

  01.novembril 2001.a. toimus Tartus Eesti Põllumajanduse Ülikooli peahoones TEUK III ehk Taastuvenergiakandjate-alane kolmas konverents, mille üheks korraldajaks ja läbiviiaks oli EBÜ. Seekordsel üritusel osalesid ka külalisesinejad Brüsselist, Saksamaalt ja Soomest.

  02.novembril 2001.a. toimus Tartus Eesti Põllumajanduse Ülikooli peahoones Eesti-Soome ühisseminar "Soojuse- ja elektrienergia tootmine biokütuste baasil", millel tutvustati Eestis Soomega ühistegevuse raames teostatud projekte.

  03.novembril 2001.a. toimus Lõuna-Eestis Eesti-Soome ühisseminari raames külastati biokütustel töötavaid katlamajuTartus (Tamme Soojus AS ja Tiksoja Puidugrupp OÜ), Elvas (RPM AS), Otepääl (Otepää Veevärk AS) ja Vastseliinas (Vastseliina Põhikool).

  11-12.novembril 2001.a. toimus AEBIOM-i Kontrollkomitee koosolek Helsingis ja selle raames külastati Lahtis biokütustel töötavat el.- soojuse-koostootmisjaama, millest võtsid osa ka meie ühingu liikmed. 13-14.novembril 2001.a. toimus Helsingis FINBIO 10.a. tegevusele pühendatud konverents ja näitus BIOENERGY DAYS  Energy Globe Award 2002

  The international award for sustainable energy solutions – submit your project now!


  Strateegilise keskkonnamõju hindamise algatamine "Eesti põlevkivienergeetika restruktureerimise tegevuskava 2001 - 2006" suhtes

  Hr. Heiki Kranichi kiri Mihkel Pärnojale (9.07.2001)  BNS, 11.07.2001:

  Keskkonnamõju hindamine

  Keskkonnaministeerium tunnistab, et Majandusministeerium ei ole "Eesti põlevkivienergeetika restruktureerimise tegevuskavale 2001-2006"tellinud keskkonnamõju hindamist ega seda Keskkonnaministeeriumiga kooskõlastanud. Keskkonnaministeerium tegi Majandusministeeriumile 9.07.01.a. ettepaneku "koheselt alustada keskkonnamõju hindamine "Eesti põlevkivienergeetika restruktureerimise tegevuskava 2001-2006" kohta. "Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnaauditeerimise seadus (RT I 2000, 54, 348) paragrahv 22 kohaselt tuleb riikliku arengukava või programmiga kavandatavast tegevusest tulenevat võimalikku keskkonnamõju hinnata". Viimane on seotud ulatusliku avalikustamise kohustusega.  Meeli Hüüs

  Technical Insights has just released a new report on Biomass Markets and Technologies. Using direct research and market information from top university, corporate and government labs, Technical Insights provides a complete study of biomass history,market applications and technology. Included in the report is an up to progress within the market worldwide as well as a complete list of contacts. These reports briefly review some commercial systems and devote most of its analysis to research and development efforts where application work is advancing. It also projects the sizes of the various segments of biomass markets from biofuels to it waste products Our reports delve into barriers to commercialization and describe the various sectors conductive polymers may be applied to. This report is a must for researchers and investors alike. Attached is the table of contents of this report. For basic information on content, pricing, and delivery please contact:

  Neha Arora

  Technical Insights

  7550 IH 10 West, Ste. 400

  San Antonio, TX 78229

  Phone : (210) 247 3885

  Email : NArora@Frost.com

  See attached file: Biomass

  See attached file: Biomass Prospectus


  MTÜ Eesti Biokütuste Ühing on kuulutanud selle aasta energeetika-ala suursündmuse ENEREX'2001 raames korraldatud biokütuste-alased konkursi võitjad!

  1.Efektiivseim biokütuste kasutaja on Kuressaare Soojus AS,

  kus biokütustena kasutati hakkpuitu, puukoort ja saepuru. Neil oli 8200 tunnilise tootmisega keskmiselt 89 %-line kasutegur soojusenergia võrku väljastamisel ning ühe töötaja kohta toodeti 844 MWh biokütustega. Kogu soojusenergia tootmisel oli biokütuste osa 47.6 %

  2. Edukaim biokütuste tootja on FLEX HEAT AS,

  kus toodeti 2000-ndal a.-l 5400 tunni jooksul puidupelleteid 101 312 MWh primaarenergiana, mis ühe töötaja kohta oli 4605 MWh.

  3. Enim biokütuste teemaga tähelepanu avaldanud tegevus ehk ÜLLATUS oli seotud meie juhatuse liikme hr. Jaan Akermanniga, kes on oma mitmekülgse tegevusega (Ener E.A. AS, Ental AS, Greencoal Estonia OÜ, EBÜ) teeninud kiituse ja au mitte ainult Eestis!

  Kõiki võitjaid autasustati 28.02.k.a.-l ENEREX'2001 pidulikul õhtusel koosviibimisel!

  02.märtsil kell 10.00 algaval biokütuste-alasel ümarlaual oli võimalik huvilistel tutvuda lähemalt võitjatega ning kuulda lähemalt, miks nemad just väljavalituteks osutusid!

  Lugupidamisega

  Meeli Hüüs

  EBÜ tegevdirektor

  Tagasi pealehele