Pildigalerii

 


EBÜ Pärnumaa õppepäeva fotod
(Fotod Ain Laidoja)


Rekonstrueeritud
Kiviõli-80
hakkpuidupõletiga
Paikuse katlamajas

EBÜ liikmed
kuulavad
SW Energia OÜ
tutvustust Paikusel

Raeküla kooli
katlamaja


Renoveeritud
Uulu katlamaja

Uulu katlamaja
arengulugu

SW Energia OÜ
Uulu katlamaja seest

EBÜ liikmed kuulavad
Marko Reigo selgitusi


Fortum Eesti AS
Pärnu koostootmisjaama
turbiinisaal

Pärnu koostootmisjaama
kütusehoidla


Projekt SmaRTGas Baltic
(Fotod Ülo Kask)


EBÜ õppepäev Raplamaal - 2.10.2015.a.
(Fotod Ülo Kask ja Ain Laidoja)


Eesti Biokütuste Ühingu 2015. aasta aruande koosolek ja õppepäev Võrus 6.06.2015.a.
(Fotod Eha Kask)


Eesti Biokütuste Ühingu 2015. aasta aruande koosolek ja õppepäev Võrus 6.06.2015.a.
(Fotod Eha Kask)


EBÜ liikmed külastasid Juhan Aguraiuja, Valter Banhardi ja Mati Lauri juhtimisel Võrus asuvat kahte katlamaja (6.06.2015).
Võrusoo ja Võrukivi katlamaja, kus AS Danpower Eesti on viimastel aastatel tugevasti olemasolevaid katlamaju renoveerinud.

(Fotod Eha Kask)


EBÜ liikmed külastasid Iru Elektrijaama jäätmepõletusplokki 20. veebruaril 2015. aastal. (Fotod Taavi Liiv)

EBÜ liikmed kuulavad
Mart Ehtmaa selgitusi


Iru Elektrijaama
jäätmeploki skeem

Jäätmed energiaks

Jälgitakse
põlemisprotsessi


Katlaruumis

Tutvutakse kontroll-
juhtimisruumis
toimuva tööga

Olmejäätmete
vastuvõturuum

Turbogeneraator,
milles aurujõud
muundatakse elektriks


EBÜ liikmed valmistuvad elektrijaama külastuseks 30. mail 2014 (Fotod Ülo Kask)


(vasakult) Foto 1-. EBÜ liikmed valmistuvad elektrijaama külastuseks, esmalt kiivrid pähe
Foto 2-Adven Eesti ASle kuuluv soojuse ja elektri koostootmisjaam Rakveres, Päikese tänaval
Foto 3-Spiraaltorudega püstine termaalõlikatel (keskel)


Foto 4-1 MWel võimsusega turbogenerator
Foto 5-J. Aguraiuja esitleb oma magistritöö tulemusi

Räpina soojusettevõtte ASi Revekor uue hakkpuidu katlamaja ja Räpina paberivabriku külastus 15. juunil 2012


27-ndal jaanuaril 2012.a toimus EBÜ liikmetele Otepääl tegutseva UPM Kymmene-Otepää AS vineeritehase ja Põlvas Wetorex OÜ tootmisbaasi külastus.


Jäätmetealane koolitus.
Eesti Biokütuste Ühing korraldas oma liikmetele ja Soojustehnika instituudi tudengitele 26.okt-l jäätmetealase koolituse


20. augustil 2011 osales MTÜ Eesti Biokütuste Ühing (EB) juba teist korda Põlvamaal Talurahvamuuseumis (Karilatsi küla) toimunud Ökofestivalil "Rohelisem elu 2011".

EBÜ-d esindasid TTÜ Soojustehnika instituudi teadur Ülo Kask, spetsialist Meeli Hüüs, OÜ Wetorex esindajad Veiko Aasmaa ja Peeter Aasmaa.
Esinemispaigaks oli magasiait, mida kokkuleppeliselt ürituse korraldajatega nimetati rohelise energia toaks.


21. augustil 2010.a toimus Ökofestivali perepäev Pôlva Talurahvamuuseumis Karilatsis, kus osales ka EBÜ
Karilatsi talurahva muueum Muuseumi õuel puuskulptuur Punaku talu rehealune EBÜ ekspositsiooni ja jaotusmaterjalid Punaku talu rehe all
EBÜ koosolek ja Väo Elektrijaama külastus

Uue juhatuse valimine
EBÜ uue juhatuse valimine
VÄo Elektijaama külastus
Väo Elektrijaama külastus
VÄo Elektijaama külastus
Väo Elektrijaama külastus

Pildikesi EBÜ juubeliürituselt Pärnus


Tutvumine AS Ener EA tootmisbaasiga
AS Eneri EA tootmisbaas
AS Ener EA tootmisbaasis
Puusöe tootmine
Puusöe tootmine
Puusöe tootmisahi
Puusöe tootmisahi

Puusöe tootmisahi
Puusüsi
Puusüsi
Puusöe brikett
Puusöe briketid
Tervise Paradiisis
Pidulik õhtusöök Tervise Paradiisis
Juubelitort
Tervise Paradiisis juubelitort
Vaade aknast
Vaade merele Tervise Paradiisist

Biokütused

Hakkpuidul töötava Imavere katlamaja pidulik avamine. Esiplaanil juhataja Harry Tuhkur ja Jüri Taal

Bengt Andersson ja Aare Jalajas Põltsamaa Biokütuste põletamise katlamajas

(taustal on 1MW keevkiht- kolle)

Biokütuste (graanulid, hake) põletamise seade

Greencoal Estonia OÜ avamisel

Puitkütusel töötavale katlale on paigutatud Stirling mootor

(nn. välispõlemismootor) Taani.

Suletud prügila Rootsis, kus kogutakse prügila gaasi asula kütmiseks

Biogaasi hoidla Aalborg'i lähedal Taanis

Energiavõsa väljad (paju) Rootsis

Algelisi biokütuse koldeid, näiteid Aafrikast,ülespandud Kanadas näitusel.

Puhastusmärgala Salo linna lähedal

Puhastusmärgala Salo linna lähedal

Puhastusmärgala Salo linna lähedal

Roolõikus Muhu saarel

Roolõikus

Roomattide valmistamine

Roomattide valmistamine

Rookahlude valmistamine

Rookahlude valmistamine

Loomste jäätmete käitlemistehas AS avati Väike Maarja lähedal 28.01.2005

Loomste jäätmete käitlemistehas

Kondijahu

Loomste jäätmete käitlemistehas

Loomste jäätmete käitlemistehas

Tagasi pealehele