EBÜ tegevused.

2015. a.2014 a.|2013 a.| 2012 a.

2011 a.| 2010 a.| 2009 a. |2008 a. |2007 a. |2006 a. |2005 a. |2004 a.|2003 a.|2002 a.| 2001 a. | 2000 a. |1999 a. |1998 a. |

Kuupäev

Koht, üritus

Teema

Detsember 2015

EBÜ õppepäev Pärnumaal - 4.12.2015.

Eesti Biokütuste Ühingu 2015. aasta viimane õppepäev toimus 4.12.2015. Pärnumaal
täpsemalt aruandest ja üritusest loe siit

Oktoober 2015

EBÜ õppepâev Raplamaal - 2.10.2015.a

Eesti Biokütuste Ühingu 2015. aasta sügisene õppepäev toimus 2.10.2015. Raplamaal. Külastasime ASi Eraküte värskelt valminud ja tööd alustanud hakkpuidule üleviidud katlamaja Rapla linnas.
täpsemalt aruandest ja üritusest loe siit

Juuni 2015

EBÜ üldkoosolek ja õppereis Võrus

Eesti Bioktuste Ühingu 2015. aasta aruande koosolek ja õppepäev Võrus. Võõrustajaks oli seekord AS Danpower Eesti
täpsemalt aruandest ja üritusest loe siit

13- 14 oktoobrer 2014

EBÜ liikmed külastasid Radviliðkise Masinatehast Leedus

13. ja 14. oktoobril 2014. aastal külastasid ASi Kuressaare Soojus, Danpower Eesti ASi, Agrosilva ASi ja TTÜ STI esindajad leedulaste kutsel Radviliðkise Masinatehast samanimelises linnas.
täpsemalt loe siit

Oktoober 20014

13-14 okt. EBÜ liikmete külaskäik Radviliskise Masinatehasesse Leedus

EBÜ liikmed külastasid Radviliskise Masinatehast Leedus. Täpsemalt saad lugeda siit:

Detsember 2013

Ilmus EBÜ Kalender

EBÜ tellimusel valmis liikmetele "Kalender 2014"
Kalender 2014

15 juuni 2012

EBÜ üldkoosolek ja õppereis Räpinas

Loeng teemal "Vetikad kui tuleviku bioenergiaallikas". Ülo Kask
2011. majandusaasta aruande kinnitamine.
Räpina soojusettevõtte ASi Revekor uue hakkpuidu katlamaja ja Räpina paberivabriku külastus

27. jaanuar 2012

EBÜ õppepäev

Jäätmetealane koolitus.
27-ndal jaanuaril 2012.a toimus EBÜ liikmetele Otepääl tegutseva UPM Kymmene-Otepää AS vineeritehase ja Põlvas Wetorex OÜ tootmisbaasi külastus.
Fotosid näete pildigaleriis


26. oktoober 2011

EBÜ õppepäev

Jäätmetealane koolitus.
Eesti Biokütuste Ühing korraldas oma liikmetele ja Soojustehnika instituudi tudengitele 26.okt-l jäätmetealase koolituse.
Täpsemalt saate lugeda siit!

20. august 2011

Ökofestival Põlvamaal Talurahvamuuseumis Karilatsi külas.

20. augustil 2011 osales MTÜ Eesti Biokütuste Ühing (EBÜ) juba teist korda Põlvamaal Talurahvamuuseumis Karilatsi külas toimunud Ökofestivalil "Rohelisem elu 2011". Kohalviibinud ühingu liikmete poolt tutvustati taastuvenergiaaliikate kasutamise võimalusi ja vajadusi.
Pilte saate näha pildigaleriist

13 august 2011

Pilliroo festival LÄÄNE-VIRUMAAL, VIRU-NIGULA VALLAS, MAHU RANNAS

Töötubades õpiti meisterdama pilliroost matte, pille, kaunistusi, riideid ja muud põnevat. Tänavu oli festivali raames esimest korda võimalik vaadata, kuidas ehitatakse pilliroost paati. Paadiehitus algas juba hommikul kell 10. Tegijateks olid külalised Tartust, kes soovivad luua Peipsi järve äärde omapärase Roomaa. Kõigil oli võimalik degusteerida pikkpoissi ja jooki, mille valmistamisel kasutati pilliroogu. Vaatamiseks olid väljas juulis Rakvere ametikooli praktikabaasis Mahus toimunud rahvusvahelises noorte skulptorite laagris Eesti, Läti ja Leedu õpilaste poolt tehtud tööd. Õhtu lõppes simmaniga ansambli Untsakad muusika saatel
EBÜ-d esindas sellel festivalil Ülo Kask

6. mai 2011

EBÜ üldkoosolek Tallinnas, Kopli 116

EBÜ üldkoosolek. Üldkooolekul tegi ettekande Ülo Kask teemal "Biomassi termokeemiline töötlemine- pürolüüs"


21 august 2010

Ökofestivali perepäev - Põlva Talurahvamuuseum Karilatsis

Ökofestivali perepäeva korraldasid Põlva Maavalitsus, Põlvamaa Omavalitsuste Liit, Keskkonnaamet. Ökofestivali toetas KIK. Osalejate seas oli ka Eesti Biokütuste Ühing, kes paigutas oma ekspositsiooni ja jaotusmaterjalid Punaku talu rehe alla. Täpsemalt saate lugeda siit

11 juuni 2010

Tartu

EBÜ üldkoosolek ja õppepäev toimus Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudis Tartus. Õppepäeva käigus külastati uut koostootmisjaama Luunja ning tutvuti Aardla katlamajas tehtud uuendustega. Üppepäeva ettekandega teemal "Taastuvate energiaallikate kasutamine Euroopa Liidus" saate tutvuda siin

12.märts 2010

Tallinn

EBÜ üdkoosolek toimus TTÜ STI ruumides.Üldkoosolekul valiti ka uus juhatus. Peale üldkoosolekut külastati Väo Elektrijaama. Üldkoosoleku päevakava


30. oktoober 2009

Lihula, Lihula raamatukogu saalis

EBÜ korraldas järjekordse õppepäeva Lihula raamatukogu saalis. EBÜ juhatuse esimees Ülo Kask avas seminari, Tiit Maidre (Bemixe OÜ) esines ettekandega "Bioetanooli tootmise alustamisest Eestis (eeldused ja tegevusplaan)

8. mai 2009

Tallinn

EBÜ õppepäev. Ülo Kask tegi lühikese ettekande Eesti biokütuste turust 2007. Seejärel külastasime Infokaitsesüsteemide OÜ jäätmekütuse ettevõtet ja Kadarbiku talu bioetanooli tehast.

detsember 2008-jaanuar 2009

Tallinn

Eesti Biokütuste Ühing koos MTÜga Roheline Rood andsid välja 2009. aasta seinakalendri. Kalender tutvustab erinevaid energiasäästu võimalusi, jäätmete sorteerimist, sisaldab mitmeid fakte nii jäätmete kohta kui ka energia kasutuse kohta. Illustreeritud rikkalike jooniste ja kunstniku piltidega
Kalender


21. november 2008

EBÜ õppepäev Tallinnas ja selle lähiümbruses

Külastati reoveepuhastusjaama Paljassaares, Esku talu Saku lähedal.Tutvuti rohtse biomassi tootmisega ja kasutamisega katla kütuseks lähedal oleva aiandi kütmiseks.

13. november 2008

TAASTUVATE ENERGIAALLIKATE UURIMINE JA KASUTAMINE X (TEUK – X). Tartus Eesti Maaülikooli peahoone aulas, Kreutzwaldi 1

TEUKil keskendutakse lisaks riiklike energiapoliitika ja taastuvenergia teaduslike uuringute kajastamisele ka TEUKi ajaloolisele tagasivaatele.

30-31. mai 2008

EBÜ juubeliüritus Pärnus.

EBÜ üldkoosolek

4. mai 2008

EBÜ liikmed koos Laiuse metskonna töötajatega istutatasid ühingu 10-nda tegevusaasta auks ja heategevuse korras Jõgevamaal 250 kuusetaime

Metsaistutamine

17. aprill 2008

Tartu Maamess 2008

Biokütuste rakendused Eestis

22. veebruar 2008

Õppepäev Tamsalus

AS Tamsalu Kalor biokütuste (põhu ja puitkütuse) katlamajade külastus

28. jaanuar 2008

EBÜ juhatuse koosolek toimus TTÜ soojustehnika instituudi hoones, Kopli 116, Tallinn

EBÜ juubeliürituste planeerimine


30. november 2007

Õppepäev

Ecodiesel OÜ külastus

19. jaanuar 2007

EBÜ üldkoosolek toimus TTÜ soojustehnika instituudi hoones, Kopli 116, Tallinn

Biokütuste osa Eesti energiakasutuses ja selle arenguperspektiivid.
EL biokütuste strateegia- tutvustas Ülo Kask
Uue põhikirja heakskiitmine ja kinnitamine
Uue juhatuse valimine


19. mai 2006

Õppepäev Kuressaares, Saare maakonnas

EBÜ korraldas oma liikmetele ja teistele huvilistele II bioenergiaalase õppepäeva.

17. märts 2006

Õppepäev Väike- Maarjas

EBÜ korraldas oma liikmetele ja teistele huvilistele bioenergiaalase õppepäeva. Õppepäeval osales 31 inimest.

11.veebruar 2006

EBÜ juhatuse koosolek Tallinnas

EBÜ juhatuse koosolek


12.märts 2005

EESTI BIOKÜTUSTE ÜHING'u üldkoosolek

Osalesid: Avo Rosenvald, Katrin Heinsoo, Maria Habicht, Martin Kruus, Rein Veski, Meeli Hüüs, esindatud olid ühingu liikmetest (firmad) Agrosilva AS, Kuressaare Soojus AS, Märja AS, Tamult AS, Terts AS, TTÜ Soojustehnika Instituut
Täpsema protokolliga saad tutvuda siin.

28.jaanuar 2005

Väike Maarja lähedal Kaarmas avati Loomsete jäätmete käitlemistehas. EBÜ-st osalesid Indrek Tiidemann (nõukogu esimees) ja Ülo Kask

Avati pidulikult Loomstete jäätmete käitlemistehase AS. foto 1 , foto 2 , foto 3 , foto 4


14 mai 2004

Ülemaailmne biomassi konverents World Biomass Conference Roomas

14. mail 2004 toimus Roomas ülemaailmne biomassi konverents World Biomass Conference, mille raames korraldatud nn taastuvenergia turule esitati Eestist kolm stendiettekannet. REPROMO projekti raames esindasid EBÜd kui projekti partnerit Ülo Kask ja Indrek Tiidemann.
Teemad:
Prügi
Pilliroog
Mets

10 -12 märts 2004

ENEREX 2004 Tallinnas

Näituse ENEREX 2004 EBÜ boksis käis meie tegevuse vastu huvi tundmas arvukate külastajate hulgas ka Eesti Vabariigi president hr. Arnold Rüütel. (foto 1 ja foto 2). Väga atraktivseks tegi seekord meie väljapaneku Agrosilva AS poolt näitusele üles pandud biokütuste põletamise seade koos biokütuse liikide näidistega.

18. veebruaril 2004

EBÜ erakorraline koosolek Tallinnas

Ühingu tegevjuht Meeli Hüüs tutvustas möödunud aasta tegevusi ja eelarve täitmist. Projektijuht Maria Habicht teavitas kohalviibijaid REPROMO (www.repromo.org) projekti raames korraldatava seminari ettevalmistusest.


16.-17. oktoobril 2003

Budapestis (Ungari) Euroopa Komisjoni üritus "Bio-energy Enlarged Perspectives". EBÜ esindajatena osalesid mõlemal üritusel REPROMO Eesti poolne projektijuht Maria Habicht ja Ülo Kask Tallinna tehnikaülikoolist

"Bio-energy Enlarged Perspectives", kus tutvustati Euroopa Liidu poolt rahastatavate biomassi projektide kulgu ja tulemusi. 18. oktoobril 2003 aastal korraldati samas PEPROMO projekti töökoosolek, kus tutvustati ja võrreldi osapoolte tehtud töid. "Estonian Wetlands Biomass Resources for Energy Production".
Eesti esines ka posterettekandega
Ülo Kask Tallinna posterettekandega "Estonian Wetlands Biomass Resources for Energy Production

26.-27.juulil 2003.a

XII Talupäevad Jänedal

Osalemine näituse ja infomaterjalidega XII Talupäevadel

23.juunil 2003.a

REPROMO projekt Varssavis

EBÜ poolt REPROMO projekti raames toimuval töökoosolekul osales ja koostööprojektile kirjutas alla Meeli Hüüs

07.juunil 2003.a

REPROMO projekt, Tallinn

REPROMO projektiga seonduvate küsimuste arutelu

10.mail.2003.a

Projekt REPROMO Pajustis, Lääne-Virumaal

Euroopa Komisjoni poolt heakskiidu saanud projekti REPROMO sisulise tegevuse arutelu

14.veebr. 2003.a

EBÜ juhatuse koosolek Tallinnas

EBÜ juhatuse koosolek
Koosolekut juhatab Meeli Hüüs
Tööde arutelu..


25. jaanuar 2002.a

Riikliku energeetika arengukava arendamise koosolek Tallinnas majandusministeeriumis

Riikliku energeetika arengukava arendamise võimalusi

28.02-2.03 2002.a

ENEREX 2002 osalemine

Biokütuste-alase konkursi ja bioõlidealase ümarlaua korraldamine

6.-7. märtsil 2002.a

"Bioenergia tulevik Balti mere regioonis" Soomes Jyväskyläs

Osavõtt SYNERGY programmi raames toimunud BASREC-i töökoosolekust "Bioenergia tulevik Balti mere regioonis"

23. märtsil 2002.a

EBÜ erakorraline koosolek Tallinnas

EBÜ erakorraline koosolek: ettepanekute koostamine riikliku arengukava arendamiseks

18.-21.aprillil 2002.a

Näitus Tartu Mets 2002 Tallinnas

Näitusel Tartu Mets 2002 osalemine ja seminari korraldamine.

10.juunil 2002.a

EBÜ üldkoosolek Pärnus

EBÜ üldkoosolek, kus valiti viieliikmeline juhatus koosseisus: juhatuse esimees - Enn Pärnamägi, juhatuse liige ja tegevdirektor - Meeli Hüüs, juhatuse liikmed - Jaan Akermann, Ülo Kask, Peeter Muiste, Rein Veski

14.juunil 2002.a

Ida-Virumaa 21 projekt Narva-Jõesuus

Osalemine Ida-Virumaa 21 projekti eesti-saksa ekspertide ümarlaual

31.07-1.08 2002.a

XI Eesti Talupäevad Jänedal

Biokütuste-alane näitus ja nõustamine XI Eesti Talupäevadest osavõtjatele Jänedal

17-18.okt. 2002.a

Euroopa Liidu kandidaatriikidele kavandatud PREWIN projekti raames tööseminar Tallinnas

Ühing korraldas Euroopa Liidu kandidaatriikidele kavandatud PREWIN projekti raames tööseminari huvilistele Eestist, Lätist ja Leedust prügi kasutamise probleemide lahendamiseks ja kasutamisel energeetikas

9. nov. 2002.a

Taastuvenergiaalane konverents Tartus

EBÜ oli üks neljanda taastuvenergiaalase konverentsi organiseerijatest ja osavõtjatest

11.dets.2002.a

Linnamägi hüdroelektrijaama külastamine Jõelähtme vallas.

Ühingu üldkoosoleku raames Jõelähtmel külastati ka samal aastal renoveeritud Linnamägi hüdroelektrijaama


03.01.2001

Tallinn, Majandusministeerium Taastuvenergeetika Nõukogu

Esitatud taastuvate energiakandjate ressursside hinnangute arutelu ja edasiste plaanide tegemine

10.01.2001

Tallinn, Majandusministeerium ENEREX`01 korralduskomitee

Biokütuste-alase konkursi ja ümarlaua korraldamisega seotud arutlused

19.01.2001

Tartu, EBÜ üldkoosolek

EBÜ tegevuse hindamine, tegevusplaanide, eelarve ja uue juhatuse kinnitamine

28.02-03.03.2001

Tallinn, näitus ENEREX`01

Biokütuste-alase konkursi ja ümarlaua korraldamine

Fotol vasakult- P.Muiste, P.Leemet, M.Hüüs, E.Pärnamäe, M.Kruus, R.Veski

Foto- esineb Peeter Muiste.

19-21.04.2001

Tartu, näitus Mets`01

Biokütuste-alase informatsiooni levitamine ja konverentsi korraldamine

04-08.05.2001

Budapestis rahvusvahelisel seminaril osales EBÜ esindajana Meeli Hüüs

osalemine rahvusvahelisel seminaril "Energia ja keskkond" ( "Energy and Environment")

25-26.sept.2001

Prahas esindas M.Hüüs EBÜ-d Euroopa Liidu kandidaatriikidele korraldatud PREWIN Network-i (Performance, Reliability and Emissions reduction in Waste Incinerators) töökoosolekul

peamiseks teemaks oli prügi kasutamine energeetikas.

18-19.okt.2001.a.

Saksamaal esindas EBÜ-d Meeli Hüüs INE (Internationale Verainigung zur Förderung nachwachsender Rohstoffe/Energiepflanzen e.V.) programmi raames

Tutvumine sealsete kaasaegsete tehnoloogiliste seadmetega, mida peamiselt kasutati erinevate puidujäätmete ja bioõli tarbimiseks.

Foto -Saksamaal 19.10.2001(209KB)


18.02.2000

EBÜ aastakoosolek Rakveres

Arutelu näitustel ENEREX'2000, Forestry, Tartu Mets'2000 ja EBÜ töökorralduse osas

11.03.2000

Tallinn, EBÜ esines FORESTRY'2000 raames Taastuvate energiakandjate-alasel ümarlaual koos SA Regionaalsed Energiakeskused konsultantidega

Metsa- ja saetööstusjäätmete kasutamine energiamajanduses

Foto -Esineb hr.Gunnar Wissing (24KB)

Foto -Esineb Priit Enok (108KB)

Foto -Esineb Elmu Potter (86KB)

13.04-16.04.'00

Tallinn, Forestry'2000, EBÜ-d esindas Riho Kõks -BTG Baltic OÜ

Biokütustealane näitus ja seminar

22.05.2000

Tallinn, Maailmapanga esindus

Laenude saamine biokütuste-alastele projektidele

01.06-04.06.'00

Tallinna Vanalinna Päevad

Biokütustealane näitus ja infotunnid

14.06-15.06.'00

Luua, Luua Kõrgema Metsakooli ja Yüvasküla Kõrgkooli esindajate ühisseminar

Metsa- ja saetööstusjäätmete kasutamine energiamajanduses

18.06.`00

Letipea, EBÜ üld- ja juhatuse koosolek

EBÜ aastaaruande kinnitamine ja uute plaanide tegemine

09.08.`00

Tallinn, Taani saatkonnas kohtumine Taani firmade esindajatega

Koostöö investeerimisprojektide tegemiseks Taanipoolsete partneritega biokütuste osas

15.08.`00

Tallinn, Majandusministeerium

Taastuvenergeetika Nõukogu loomise koosolekul osalemine

28.09.`00

Tallinn, Majandusministeerium

Osalemine ENEREX`01 korralduskomitee koosolekul

02-03.10.`00

Luua, Luua Kõrgema Metsakooli ja Yüvasküla Kõrgkooli esindajate ühisseminar

Esinemised ja osalemised rahvusvahelisel seminaril metsajäätmete kasutamise osas

06-07.10.`00

Itaalia, AEBIOM-i Kontrollkomitee korraline koosolek

Tehtu ja edaspidiste plaanide arutelu, Liikmemaksude suuruste kinnitamine

16.10.`00

Rakvere, Kodanikualgatuse Arengu kontseptsiooni arendamise seminar mittetulundusühingutele

Agenda 21 ja Eesti 21 liikumistest lähtuvalt mittetulundusühingute tegevuse aktiveerimise võimalustest

01.11.`00

Tartu, Kodanikualgatuse Arengu kontseptsiooni välja töötamise seminar

Osalemine mittetulundusühingutele mõeldud arengukava väljatöötamisel

02.11`00

Tartu, Taastuvate energiakandjate -alane konverents II

Esinemised ja osalemised taastuv energiakandjate esitlemisel ja stendinäitustel

25.10`00

Tallinn, Majandusministeerium ENEREX`01 korralduskomitee

Osalemine ENEREX`01 korralduskomitee koosolekul näituse ja konkursside arutelul

22.11.`00

Tallinn, Majandusministeerium Taastuvenergeetika Nõukogu

Taastuvenergeetika programmi tööülesande püstitamise arutelu

29.11.`00

Tallinn, Majandusministeerium ENEREX`01 korralduskomitee

ENEREX`01 raames korraldatavate ürituste kavandamine

07-08.12.`00

Rootsi, Põhjamaade Ministrite Nõukogu töökomisjon

Altener II programmi arendamine taastuvenergeetika teema edendamiseks


04.02.`99

Tallinn, Keskkonnaministeerium

ÜR0 Kliimamuutuste Sekretariaadiga kohtumine

18.02`99

Tartu, EBÜ laiendatud koosolek

biokütuste laialdasem kasutamine Eestis

19.02.`99

Tallinn, kohtumine hr.J. Leimanni ja pr. M. Koppeliga

Eesti seadusandlus ja biokütuste teema arendus Eestis

21-23-03.`99

Tallinn, seminar ja õppekülastused

Altener Programmi raames biokütuste kasutamisest

Foto -Raila Kuopamäki, Evelyn Kask ja Kalle Jõks EBÜ ja ALTENERi ühiseminar (34KB)

Foto -Meelis Luberg ja Jüri Taal EBÜ ja ALTENERi ühisseminar (25KB)

Foto -Meeli Hüüs ühisseminari avamine(22KB)

Foto -EBÜ ja ALTENERi ühisseminar(27KB)

13.04.`99

Brüssel, AEBIOM-I kontrollkomitee koosolek

EBÜ arvamine assotsieerunud liikmena AEBIOM-i liikmeks

22-24.04.`99

Tartu, näitusel METS`99 osalemine ja seminari korraldamine Biokütuste-alase informatsiooni levitamine

Foto -M.Luik, V.Tiit ja P.Muiste messil "Tartu Mets 1999.a." (26KB)

Foto -M.Luik, M.Hüüs ja E. Pärnamäe messil "Tartu "Mets" 1999.a." (18KB)

11-12.05.`99

Lissino-Korpus, Lissino Metsatehnikumi biokütuste-alane seminar

Biokütuste kasutamise arendamine Venemaa

Foto -Nils Moe' Lissino kolledzis oma kogumikku "Keskkonnasõbralikud piirkondlikud energiasüsteemid" tutvustamas (16KB)

Foto -Esireas vasakult: Aili Liib, Dagnija Bluberga-Lätist ja STEM/NUTEK esindaja Gudrun Knutsson (29KB)

14.05.`99

Mäo, EBÜ juhatuse avatud koosolek

EBÜ-le esitatud pakkumiste läbiarutamine

Foto -Juhatuse koosolek Mäos (34KB)

25-27.05.`99

Amsterdam, Maailma jätkusuutliku energeetika mess (The World Sustainable Energy Fair)

EBÜ tutvustamine hollandi energia ja keskkonna agentuuri NOVEM boksis

Foto -vasakult: Dagnija Blumberga- Lätist, teadur Inge Roos- Eesti Energeetika Instituudist ja Priit Enok- Regionaalsete Energiakeskuste koordinaator (26KB)

29-30.05.`99

Narva-Jõesuu, Euroopa Roheliste Parteide Esinduste Büroo koosolek

Ida-Virumaa võimalustest energiasäästlike ja keskkonnasõbralike kütuste kasutamiseks

Foto -sõna võtab Saksamaalt Euroopa Roheliste parteide Büroode esindaja (19KB)

14.06.`99

Tallinn, Hollandi Suurärimeeste Ühenduse esindajatega kohtumine

EBÜ tutvustamine ja Hollandiga koostöö võimaluste-valdkondade välja selgitamine

14.06.`99

Tallinn, Energeetika Instituut

Euroopa Komisjoni OPET Network esindajaga kohtumine ja koostöö võimalikkus

01.07.`99

Paide, EBÜ juhatuse koosolek

jooksvate ja planeeritavate ülesannete arutamine

02.07.`99

Tallinn, Osalemine BTG Baltic OÜ keskuse avamisel

kohtumised erinevate biokütustega tegelejatega

31.07-01.08.`99

Jäneda, VIII Eesti Talupäevad

biokütuste-alane näitus ja nõustamine talupäevadest osavõtjatele

17-18.08.`99

Rakvere, kohtumine hr. Christian Eppuga, OÜ Misso Süsi külastamine

koostöö-võimaluste arutelu Euroopa Komisjoni programmi DG17 raames

Foto -Christian Epp, Ülo Kask, Tõnu Sulg ja Paavo Hallik grillsöe tootmist vaatamas(21KB)

26.08-04.09.99

EBÜ juhatuse liikmed Peeter Muiste ja Ülo Kask Oaklandis konverentsil

Oaklandi konverents "4th Biomass Conference of Americas"

17.09.`99

Euroopa Biomassi Assotsiatsiooni uute liikmete vastuvõtul osales EBÜ tegevdirektor Meeli Hüüs

Euroopa Biomassi Assotsiatsiooni liikmeks astumine

21.09.`99

Pärnu, EBÜ aastakoosolek

kokkuvõte aasta tööst, uue juhatuse valimine

23.09.`99

Tallinn, Majandusministeeriumile EBÜ Pöördumiskirja esitamine ja arutamine

alternatiivsete energiakandjate teema arendamise arutelu

04.11.`99

Tartu, Konverents I "Taastuvate energiaallikate uurimine ja kasutamine"

alternatiivsete energiakandjate teema arendamise arutelu

24.11.'99

Tallinn, Kohtumine Isamaaliidu, Mõõdukate fraktsioonide esindajatega I. Pärnamäe ja A. Tarandiga

Biokütuste-alase tegevuse tutvustamine ja kirja "EBÜ pöördumine" arutelu

08.12.1999

EBÜ juhatuse koosolek Rakveres

peamiselt EBÜ raamatupidamisega seotud probleemide arutamine


16-18.04.`98

Tartu, näitus ja seminarid näitusel Mets`98

Biokütus - olevikust tulevikku

Foto -Tartu "Mets 1998.a." (18KB)

21.04.`98

Rakvere, koosolek

Biokütustega tegelejate organiseerumine. Idee: "Luua biokütustega tegelejate ühendus"!

08.05.`98

Tallinn, asutamiskoosolek

Eesti Biokütuste Ühingu loomine

Foto -EBÜ asutajad (19KB)

06-10.06.`98

Tallinn, näitus-"performance"

Tallinna Vanalinna Päevad

Foto -Ülari Taal esindamas EBÜ-d (19KB)

19.06.`98

Mäo, juhatuse laiendatud koosolek

EBÜ logo ja muu atribuutika arutelu

06.07.`98

Rakvere, juhatuse koosolek

EBÜ põhikirja kinnitamine

22.07.`98

Rakvere, Lääne-Viru Maakohtu Registriosakond

MTÜ EBÜ registriosa tõestatud koodiga 80038985

27.08.`98

Mäo, juhatuse koosolek

EBÜ tegevuse korraldamise planeerimine

01-04.09.`98

Soome, Altener Programmi raames õppereisil

Soome biokütuste alaste kogemustega tutvumine

Foto -Eija Alakangas Soome VTT Energy-st ja Meeli Hüüs EBÜ-st (17KB)

23.09.`98

Tallinn, Kehra; koosolek ja külastus

Tutvumine Biowatt OY ja Metsind AS tegevusega

14.10.`98

Sagadi, koosolek-kohtumine

Metsatööstusliidu, Metsamajanduse ja Ökonoomika, Infokekuse, Kalmar&Pojad AS,Carl Bro & Co, ETSU, ÅF Energikonsult SYD AB, Regionaalsed Energia- keskused Eestis ühistöö võimaluste arutelu.

09-10.11.`98

Tallinn, konverents, õppekülastused

Biogaasi kasutamine SNEA kogemuste baasil

19-20.11.`98

Birzai, seminar

Keskkonnasõbralikud energiaprojektid Baltiriikides

27-29.11.`98

Poola, seminar

Poola ja teiste Baltiriikide koostöö biokütuste alal

02.12.`98

Tallinn, seminar-nõupidamine

Tuule- ja hüdroenergeetika seadmete kasutamine

15.12.`98

Imavere, EBÜ koosolek

kokkuvõtted EBÜ tegevusest

Foto -Imavere Soojus OÜ (20KB)

18.12.`98

Vilnius, koosolek

Baltiriikide Taastuvate Energiakeskuste moodustamine

Foto -vasakult: Anders Haaker-Rootsi Energia Agentuur, Simon Burgess- Inglismaalt ETP esindaja, Kristow Jaruselski- Poola Taastuv energeetika kesk. juhataja, Morten Sondergaard- PHARE Multi-Country progr. juht (25KB)>

Tagasi pealehele